Om senteret

Forskningssenteret organiserer alle forskere på PhD-nivå og høyere innen kvinnesykdommer. Lokalisering: Ullevål (Gynekologisk avdeling og Fødeavdeling).

I tillegg til forskergruppefunksjoner gir senteret administrativ forskningsstøtte til egen forskningsgruppe samt andre ansatte på divisjonen, sykehuset og eksterne samarbeidspartnere

foto: Øystein Horgmo UiO

Sist oppdatert 30.12.2020