Forskningshåndboken

Forskningshåndboken er laget for å gi tips og veiledning til sykehuspersonell, helsefaglige og biomedisinske forskere som har en idé de ønsker å omsette i et forskningsprosjekt med høy kvalitet. Mange av tipsene er basert på forfatternes egne erfaringer i både basalforskning og klinisk forskning ved sykehus.

Skikkelse

Boken er beregnet på forskningsinteressert personell ved norske sykehus og biomedisinske/helsefaglige forskningsinstitusjoner. Boken kan bli tilpasset den enkelte klinikk, sykehus og forskningsinstitusjon, og gir i denne versjonen ofte lokale tips fra Oslo universitetssykehus samt Haukeland universitetssjukehus.

Forskningshåndboken kom ut i ny utgave i oktober 2021. Etter innspill fra leserne er kapittel 6.11 om dyreforsøk revidert i desember 2021.

Norsk v​​ersjon​

Forskningshåndboken 2021.pdf

English v​ersion​

The R​esearch Handbook 2021.pdf
Sist oppdatert 08.09.2023