Forskning i Helse Sør-Øst

Forskning i Helse Sør-Øst skal gi ny kunnskap og kompetanse for utvikling av morgendagens spesialisthelsetjenester til beste for pasientene. På Helse Sør- Øst sitt nettsted kan du lese mer om forskning og innovasjon i regionen. Her finner du også informasjon om utlysninger, føringer og tildelinger av forskningsmidler
Les mer om forskning i Helse Sør-Øst
Illustrasjon av DNA i blåtoner

Forskningsnettsted/Research Website

Research at OUS in English: Read about researchers, research groups, facilities, latest publications, news and events.
Les mer om forskningen ved OUS/Read more (ous-research.no)
En mann i labfrakk

Kurs og arrangementer i regi av Regional forskningsstøtte

 • Kurs i kliniske oppdragsstudier - fra forespørsel til sluttrapportering
  Kurset er praktisk rettet og henvender seg først og fremst til utprøvere, studiesykepleiere, prosjektkoordinatorer og andre som arbeider med kliniske studier på oppdrag fra industrien, primært legemiddelstudier.
  Kurs i kliniske oppdragsstudier - fra forespørsel til sluttrapportering
  3.
  juni
  2024
 • Introduksjonskurs i helseøkonomisk evaluering
  Vi presenterer et introkurs i helseøkonomisk evaluering. For å forstå hva som gjør at noen behandlinger blir prioritert og andre ikke er det viktig å forstå begrep som behandlingseffekt, kvalitetsjusterte leveår (QALY) og kostnadseffektivitet.
  Introduksjonskurs i helseøkonomisk evaluering
  7.
  juni
  2024
Sist oppdatert 10.01.2023