Virksomhetsområde Forskningsstøtte og Regional forskningsstøtte

Virksomhetsområde Forskningsstøtte (FST) er organisert i Oslo sykehusservice (OSS). Virksomheten omfatter Regional forskningsstøtte i Helse Sør-Øst, Komparativ medisin og enkelte andre oppgaver.

Regional forskningsstøtte (RFST) tilbyr støttefunksjoner for forskere i Helse Sør-Øst innen biobank, registre, biostatistikk og epidemiologi, helseøkonomi, forskningsadministrasjon og klinisk forskning.

Les mer om Regional forskningsstøtte og hva vi kan bidra med.

Komparativ medisin (KPM) ved OUS har fagkompetanse på alle aspekter ved dyreforsøk. Avdelingen består av tre seksjoner beliggende på henholdsvis Rikshospitalet, Ullevål og Radiumhospitalet.

Les mer om Komparativ medisin (KPM).

Virksomheten ved FST omfatter også personvern, juss og veiledning innen helsefaglig forskning. I tillegg har vi tett samarbeid med Medisinsk bibliotek ved Universitetet i Oslo. FST har betydelig egen forskningsvirksomhet.

Les mer om våre tjenester i lenkene under "Avdelinger" nedenfor.

Med unntak av KPM har de ansatte i FST kontorplass på Sogn Arena.

Foto av Kristin

Kristin Bjordal

Virksomhetsleder/forskningsleder OSS/Prof. II UiO

kbj@ous-hf.no 959 70 307
Foto av Gunn

Gunn Ellingsen

Administrativ rådgiver

gellin@ous-hf.no 23 06 60 13
Portrett Morten Berger

Morten Berger

Spesialrådgiver økonomi

mober2@ous-hf.no 468 09 588
Bilde av Signe Øien Fretland

Signe Øien Fretland

Leder NorTrials koordinerende enhet

sigfre@ous-hf.no 918 70 735
Foto av Ellen

Ellen Johnsen

Spesialrådgiver kliniske studier / koordinator NorTrials koordinerende enhet

elljo3@ous-hf.no 482 30 256

Alle foto: Øystein Horgmo, UiO.

 

Slik finner du fram

Oppmøtested

Sogn Arena (Bertel O. Steen-bygget), hovedinngang, 3. etg., Klaus Torgårdsvei 3, 0372 Oslo.

Kurs og arrangementer i regi av Regional forskningsstøtte