Forskning i Helse Sør-Øst

Forskning i Helse Sør-Øst skal gi ny kunnskap og kompetanse for utvikling av morgendagens spesialisthelsetjenester til beste for pasientene. På Helse Sør- Øst sitt nettsted kan du lese mer om forskning og innovasjon i regionen. Her finner du også informasjon om utlysninger, føringer og tildelinger av forskningsmidler
Les mer om forskning i Helse Sør-Øst
Illustrasjon av DNA i blåtoner

Forskningsnettsted/Research Website

Research at OUS in English: Read about researchers, research groups, facilities, latest publications, news and events.
Les mer om forskningen ved OUS/Read more (ous-research.no)
En mann i labfrakk

Kurs og arrangementer i regi av Regional forskningsstøtte

Sist oppdatert 10.01.2023