En av tre med cannabis-psykose får senere schizofreni

Det viser en ny studie som har undersøkt overgangen fra rusutløst psykose til schizofreni-spektrum lidelse eller bipolar lidelse. Forskningen er nå publisert i anerkjente American Journal of Psychiatry.

Erlend M. Aas
Publisert 03.05.2023
En mann som ser ut av et vindu
Foto: Shutterstock

​​​Rusutløst psykose antas å være en psykosetilstand utløst og forårsaket av rusmiddelinntak, og som raskt går over så lenge personen ikke tar mer rusmidler. Flere undersøkelser finner imidlertid at en betydelig andel av de som har en rusutløst psykose senere får mer langvarige psykoselidelser eller andre alvorlige lidelser.

- Vi ønsket å se om vi kunne finne det samme i norske data. Det gjorde vi. Internasjonalt er det ikke gjort mye på dette, så slike undersøkelser er viktige for hvordan vi forstår tilstanden rusutløst psykose, forteller Eline Borger Rognli, førsteforfatter og forsker hos RusForsk.

Undersøkelsen er gjort sammen med forskere fra Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge, Folkehelseinstituttet, Sykehuset Innlandet og Senter for klinisk dokumentasjon 

Gjennom bruk av data fra Norsk Pasientregister har forskerne kunnet følge personer med rusutløst psykose over en seks år lang periode, for å kunne se hvor mange som senere har fått schizofreni-spektrum lidelse eller bipolar lidelse. Og funnene var tydelige: 

Den 6-årige risikoen for overgangen til schizofreni-spektrum lidelse (definert som ICD-10 diagnosekoder F20, F22 og F23) var betydelig, 28%. Høyest var den for de med cannabis-utløst psykose (36%). Overgang til bipolar lidelse var vesentlig lavere, 4.5%.

- Å være mann, yngre alder, cannabisutløst psykose og gjentatte akuttinnleggelser for rusutløst psykose var faktorer forbudet med økt risiko for å senere få en schizofreni-spektrum lidelse, forteller Borger Rognli. 

- Funnene bekrefter det tidligere undersøkelser har vist, men det finnes bare et lite knippe liknende undersøkelser i verden. Sammen peker disse på rusutløst psykose, særlig cannabis-utløst psykose, som en betydelig risikofaktor for schizofreni, fortsetter hun.

Forskningsartikkelen er nå publisert i anerkjente American Journal of Psychiatry. Les den her.

Høy sårbarhet mot schizofreni

Resultatene viser altså at mange som blir gitt rusutløst psykose etter hvert får en annen og mer alvorlig diagnose.  

Eline Borger Rognli, forsker hos RusForsk

Eline Borger Rognli, forsker hos RusForsk

- Dette kan skyldes at rusmiddelbruk utløser alvorlig psykisk sykdom, men peker også mot at de som får en psykose på bakgrunn av rusmiddelbruk har en høy sårbarhet også for schizofreni, sier Borger Rognli.

Når man har det som betegnes som en psykoselidelse, altså en diagnose fra kapittel 2 i diagnosemanualen, sier behandlingsveilederne at det er behandling for en psykoselidelse som skal tilbys. Rustutløst psykose definert som en type rusbrukslidelse; en akutt og kortvarig psykosetilstand som en direkte konsekvens av rusmiddelinntak. Da er det andre, færre og mindre tiltak som settes inn.

Samtidig har forskning fra 2022 vist at antall cannabis-utløste psykoser har økt betydelig de siste 20 årene både i Norge, Sverige og Danmark.​ Borger Rognli stiller spørsmål ved om rusmiddelbruken tillegges for stor vekt, og om det tar for lang tid før pasienter med slike lidelser får den hjelpen de trenger.

- Dette er ikke godt undersøkt, men vårt inntrykk er at rusutløste psykoser ofte får korte innleggelser i akuttpsykiatrisk avdeling, kanskje med tilbud om oppføling i ruspoliklinikk. For psykoselidelser tilbys flere år med behandling og støtte innenfor en rekke områder, forklarer forskeren. 

- Vi mener at de høye tallene for overgang til schizofreni hos personer med rusutløst psykose er et av flere argumenter for at rusutløst psykose kan forstås som en type psykoselidelse vel så mye som en type rusbrukslidelse. Dette vil påvirke oppfølging og behandling.

Unike data

Studien har nå resultert i en solid vitenskapelig artikkel i et av de ledende psykiatriske tidsskriftene i verden, American Journal of Psychiatry. 

- Det er selvsagt veldig gøy! Vi har jobbet med denne artikkelen lenge, og gode og grundige fagfellevurderinger fra tidsskriftet forbedret artikkelen ytterligere, sier Borger Rognli.

Hun tror først og fremst kvaliteten i undersøkelsen hviler på de gode dataene som er brukt. 

- Gjennom Norsk pasientregister har vi alle i Norge som har vært behandlet i spesialisthelsetjenesten for en rusutløst psykose. Det er ganske unike data. Og en påminner av viktigheten og nytten av registreringsdataene behandlerne våre jevnt og trutt legger inn, avslutter hun.​