Et tre med grønne blader formet som et ansikt

Bedre forståelse og behandling av rus- og avhengighetslidelser

RusForsk

Seksjon for klinisk Rus- og avhengighetsforskning – «RusForsk» – har som hovedmål å utvikle og forbedre behandlingen for pasienter med rus- og avhengighetslidelser. Gjennom klinikknære prosjekter skal vi fremme forskning av høy kvalitet som skal komme pasientene til gode.

Arrangementer

Våre forskningsprosjekter

 • Alcotail logo
  Alcotail - Arbeidspakke 3

  Målet med AlcoTail-studien er å undersøke implementeringen og effekten av tiltak for å redusere alkohol- og legemiddelbruk blant norske pasienter innlagt for somatisk sykdom, samt effekten av en slik intervensjon på pasientenes helse og bruk av alkohol og legemidler i etterkant. RusForsk er ansvarlige for arbeidspakke 3 hvor hensikten er å kartlegge behandlings- og tjenestebehov og undersøke behandlings- og tjenesteforløp i spesialist- og primærhelsetjenesten for pasienter med bruk av illegale rusmidler.

 • Ryggen og hjernen til en fysisk sterk person
  Anabole steroider og effekter på hjerne og atferd

  Dette er et longitudinelt forskningsprosjekt som undersøker effekter av langvarig bruk av anabole-androgene steroider på hjerne, kognisjon og følelser.

 • En person som bærer maske
  Forekomst og symptombilde av covid-19 hos rusmiddelavhengige i Oslo under koronapandemien

  I løpet av den første smittebølgen av SARS-CoV-2 fikk uventet få personer i denne gruppen påvist smitte. Dette til tross for omfattende testing av personer i kommunale rusinstitusjoner, selv ved milde symptomer. De få som fikk påvist smitte hadde kun milde, eller ingen symptomer på sykdom. Formålet med studien er å undersøke hva dette skyldes.

 • Man som håndhilser
  Hekta på jobb

  Mennesker med rusproblemer står i stor grad utenfor arbeidslivet, samtidig representerer arbeid en rekke helsefremmende forhold. Tidligere har man tenkt at først må du behandles og bli rusfri, så kan du komme i jobb. Vi tror det kan være mo...

 • Mann ser ut vinduet
  Heroinassistert behandling

  I forskningsprosjektet tilknyttet Heroinassistert behandling er RusForsk sin rolle å utforske holdninger og erfaringer til HAB blant pasienter, pårørende og ansatte, samt prosessevaluering av implementering av behandlingsprogrammet HAB.

 • Nærbilde av en persons øyne
  INTACT - Integrert behandling av traume- og ruslidelser

  INTACT vil undersøke en spesifikk behandlingsmetode som heter Eye Movement Desentizitation and Reprocessing, forkortet EMDR, i Seksjon ruspoliklinikker ved Oslo Universitetssykehus. Tidligere forskning har vist at EMDR er virksom i traumebehandling, men det er forsket lite på EMDR hos personer som har samtidig traume- og ruslidelse.

Nyheter

 • Mann debatterer foran forsamling
  14. november 2023
  Heroinassistert behandling - et uttrykk for større narkotikapolitiske omveltninger

  Ny studie viser hvordan endringene i det narkotikapolitiske landskapet fra 1960-tallet og fram til i dag åpnet for oppslutningen om heroinassistert behandling blant partiene på stortinget.

 • 14. juni 2023
  Bedre hverdag og høy tilfredshet hos pasientene i heroinassistert behandling

  Økt livskvalitet i hverdagen, tillitt til de ansatte og mer bruk av somatiske og psykososiale tilleggstjenester er hva pasientene rapporterer i den første studien om Heroinassistert behandling i Norge.

 • En mann som ser ut av et vindu
  3. mai 2023
  En av tre med cannabis-psykose får senere schizofreni

  Det viser en ny studie som har undersøkt overgangen fra rusutløst psykose til schizofreni-spektrum lidelse eller bipolar lidelse. Forskningen er nå publisert i anerkjente American Journal of Psychiatry.

Om oss

Espen Ajo Arnevik, PhD
Seksjonsleder
esarne@ous-hf.no
Tlf: 412 09 898

 

Eline Borger Rognli, PhD
Forsker og prosjektleder
elboka@ous-hf.no
Tlf: 480 52 157

 

Astrid Bjørnebekk, Phd
Seniorforsker og gruppeleder
askrbj@ous-hf.no
Tlf: 910 04 041

 

Jørgen Bramness, PhD, professor
Seniorforsker
joebra@ous-hf.no
Tlf: 481 32 975

 

Linda Couëssurel Wüsthoff, PhD
Forsker og prosjektleder
linwus@ous-hf.no
Tlf: 905 69 834

Marianne Riksheim Stavseth, PhD
Postdoktor, PriSUD
m.r.stavseth@medisin.uio.no
Tlf: 922 61 179

Rune Ellefsen, PhD
Forsker
ruelle@ous-hf.no
Tlf: 467 99 669

Eli Kristine Fiksdal Abel, PhD
Prosjektleder, INTACT-prosjektet (50% stilling)
krfiab@ous-hf.no

 

Linn Støme, PhD
Spesialrådgiver, (35% stilling)
linast@ous-hf.no
Tlf: 948 80 825

Tord Thoresen
Prosjektarbeider
toutho@ous-hf.no
Tlf: 971 43 683

Erlend Marius Aas, Ms
PhD-stipendiat, Hekta på jobb
ermaas@ous-hf.no       
Tlf: 977 02 171

Morgan Scarth, Ms
PhD-stipendiat, Steroideforskning
morsca@ous-hf.no
Tlf: 973 42 699

Kristoffer Andersen, Ms
PhD-stipendiat, Hekta på jobb
kranan@ous-hf.no

Vegard Haukland, Ms
PhD-stipendiat, Heroinassistert behandling
vhaukl@ous-hf.no
Tlf: 480 38 471

RusForsk sin visjon er «Bedre forståelse og behandling av rus- og avhengighetslidelser»

Det betyr at vårt hovedmål er bidra med økt kunnskap og forståelse om rus- og avhengighetslidelser, samt å utvikle og forbedre behandling for pasientene. RusForsk skal stimulere til og skape forskning av høy kvalitet som kan publiseres i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter, og ha prosjekter som får ekstern finansiering. Forskningsseksjonen skal samarbeide med klinikere i seksjonene og med eksterne partnere.

Strategiske hovedmål 2022 – 2024

 1. RusForsk skal produsere rusforskning av høy internasjonal kvalitet.
 2. Forskningsprosjekter skal komme den kliniske driften til gode.
 3. Alle prosjekter skal ha brukermedvirkning.
 4. Forskningsseksjonen skal bidra til nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid.
 5. Forskningsseksjonen skal være en tydelig aktør og bidra til forskningsformidling.

Fullstendig beskrivelse av RusForsk sin forskningsstrategi finner du her.

Forskningen hos RusForsk skal komme pasientene til gode. Derfor er brukermedvirkning er en forutsetning i alle RusForsk sine prosjekter. Brukerrepresentanter involveres i planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekter, samt i formidling av resultater.

Et fast punkt i ARA sine brukerrådsmøter omhandler forskning, hvor RusForsk legger frem prosjekter og ideer, hvor det åpnes opp for innspill. 

I RusForsk sitt nyhetsbrev kan du få med deg siste nytt og lese om hva som skjer i de ulike prosjektene våre. Vi vil og formidle forskningsresultater og linke til våre publikasjoner. Nyhetsbrevet retter seg til dere som er deltagere i våre prosjekter, brukere, forskere, klinikere og ledere. Vi håper også at andre som er interesserte i vårt fagfelt har lyst til å lese nyhetsbrevet.

For å abonnere og få nyhetsbrevet direkte til dine-post kan du trykke på påmeldingsknappen nederst på denne nettsiden. Rusforsk sitt nyhetsbrev sendes ut cirka 2-3 ganger i året.

Klikk på lenkene under for å se tidligere nyhetsbrev:

RusForsk sender ut nyhetsbrev til våre samarbeidspartnere og andre interesserte 2-3 ganger i året via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Vi registrer også navn og arbeidssted (frivillig) for å ha oversikt i abonnentlisten.

Seksjon for klinisk rus- og avhengighetsforskning, RusForsk, er databehandler for nyhetsbrevet som sendes ut via MakeNewsmail sin server. Personopplysningene lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. Personopplysningene slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Målgruppen for RusForsk sitt nyhetsbrev er forskere, ledere, klinikere, brukerrepresentanter og pasienter i rus- og avhengighetsbehandling, men også andre interessenter kan abonnere.

 

Nettsiden driftes av RusForsk
Ansvarlig redaktør: Espen Ajo Arnevik
Webredaktør: Erlend M. Aas
Forsidebilde: Adobestock.com

Sist oppdatert 23.02.2024