Et tre med grønne blader formet som et ansikt

Bedre forståelse og behandling av rus- og avhengighetslidelser

RusForsk

Seksjon for klinisk Rus- og avhengighetsforskning – «RusForsk» – har som hovedmål å utvikle og forbedre behandlingen for pasienter med rus- og avhengighetslidelser. Gjennom klinikknære prosjekter skal vi fremme forskning av høy kvalitet som skal komme pasientene til gode.

Arrangementer

 • Nettverkssamling - EMDR og avhengighet
  Nettverkssamlingen er et halvårlig møtepunkt for terapeuter som jobber med EMDR og avhengighet i Norge. Hensikten med samlingen er å dele erfaringer og utfordringer, bygge kompetanse og legge til rette for samarbeid. Vi ønsker at samlingen skal bidra til at flere pasienter med avhengighet får evidensbasert behandling. På samlingen deltar psykologer, leger, sykepleiere, sosionomer og annet helsepersonell som jobber med EMDR og avhengighet.
  Nettverkssamling - EMDR og avhengighet
  7.
  juni
  2024

Våre forskningsprosjekter

  Nyheter

   Om oss

   Espen Ajo Arnevik, PhD
   Seksjonsleder
   esarne@ous-hf.no
   Tlf: 412 09 898

    

   Eline Borger Rognli, PhD
   Forsker og prosjektleder
   elboka@ous-hf.no
   Tlf: 480 52 157

    

   Astrid Bjørnebekk, Phd
   Seniorforsker og gruppeleder
   askrbj@ous-hf.no
   Tlf: 910 04 041

    

   Jørgen Bramness, PhD, professor
   Seniorforsker
   joebra@ous-hf.no
   Tlf: 481 32 975

    

   Linda Couëssurel Wüsthoff, PhD
   Forsker og prosjektleder
   linwus@ous-hf.no
   Tlf: 905 69 834

   Marianne Riksheim Stavseth, PhD
   Postdoktor, PriSUD
   m.r.stavseth@medisin.uio.no
   Tlf: 922 61 179

   Rune Ellefsen, PhD
   Forsker
   ruelle@ous-hf.no
   Tlf: 467 99 669

   Eli Kristine Fiksdal Abel, PhD
   Prosjektleder, INTACT-prosjektet (50% stilling)
   krfiab@ous-hf.no

    

   Linn Støme, PhD
   Spesialrådgiver, (35% stilling)
   linast@ous-hf.no
   Tlf: 948 80 825

   Tord Thoresen
   Prosjektarbeider
   toutho@ous-hf.no
   Tlf: 971 43 683

   Erlend Marius Aas, Ms
   PhD-stipendiat, Hekta på jobb
   ermaas@ous-hf.no       
   Tlf: 977 02 171

   Morgan Scarth, Ms
   PhD-stipendiat, Steroideforskning
   morsca@ous-hf.no
   Tlf: 973 42 699

   Kristoffer Andersen, Ms
   PhD-stipendiat, Hekta på jobb
   kranan@ous-hf.no

   Vegard Haukland, Ms
   PhD-stipendiat, Heroinassistert behandling
   vhaukl@ous-hf.no
   Tlf: 480 38 471

   RusForsk sin visjon er «Bedre forståelse og behandling av rus- og avhengighetslidelser»

   Det betyr at vårt hovedmål er bidra med økt kunnskap og forståelse om rus- og avhengighetslidelser, samt å utvikle og forbedre behandling for pasientene. RusForsk skal stimulere til og skape forskning av høy kvalitet som kan publiseres i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter, og ha prosjekter som får ekstern finansiering. Forskningsseksjonen skal samarbeide med klinikere i seksjonene og med eksterne partnere.

   Strategiske hovedmål 2022 – 2024

   1. RusForsk skal produsere rusforskning av høy internasjonal kvalitet.
   2. Forskningsprosjekter skal komme den kliniske driften til gode.
   3. Alle prosjekter skal ha brukermedvirkning.
   4. Forskningsseksjonen skal bidra til nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid.
   5. Forskningsseksjonen skal være en tydelig aktør og bidra til forskningsformidling.

   Fullstendig beskrivelse av RusForsk sin forskningsstrategi finner du her.

   Forskningen hos RusForsk skal komme pasientene til gode. Derfor er brukermedvirkning er en forutsetning i alle RusForsk sine prosjekter. Brukerrepresentanter involveres i planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekter, samt i formidling av resultater.

   Et fast punkt i ARA sine brukerrådsmøter omhandler forskning, hvor RusForsk legger frem prosjekter og ideer, hvor det åpnes opp for innspill. 

   I RusForsk sitt nyhetsbrev kan du få med deg siste nytt og lese om hva som skjer i de ulike prosjektene våre. Vi vil og formidle forskningsresultater og linke til våre publikasjoner. Nyhetsbrevet retter seg til dere som er deltagere i våre prosjekter, brukere, forskere, klinikere og ledere. Vi håper også at andre som er interesserte i vårt fagfelt har lyst til å lese nyhetsbrevet.

   For å abonnere og få nyhetsbrevet direkte til dine-post kan du trykke på påmeldingsknappen nederst på denne nettsiden. Rusforsk sitt nyhetsbrev sendes ut cirka 2-3 ganger i året.

   Klikk på lenkene under for å se tidligere nyhetsbrev:

   RusForsk sender ut nyhetsbrev til våre samarbeidspartnere og andre interesserte 2-3 ganger i året via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Vi registrer også navn og arbeidssted (frivillig) for å ha oversikt i abonnentlisten.

   Seksjon for klinisk rus- og avhengighetsforskning, RusForsk, er databehandler for nyhetsbrevet som sendes ut via MakeNewsmail sin server. Personopplysningene lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. Personopplysningene slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Målgruppen for RusForsk sitt nyhetsbrev er forskere, ledere, klinikere, brukerrepresentanter og pasienter i rus- og avhengighetsbehandling, men også andre interessenter kan abonnere.

    

   Nettsiden driftes av RusForsk
   Ansvarlig redaktør: Espen Ajo Arnevik
   Webredaktør: Erlend M. Aas
   Forsidebilde: Adobestock.com

   Sist oppdatert 23.02.2024