Bakgrunn mønster

Avsluttede forskningsprosjekter

Her finner du en oversikt over avsluttede forskningsprosjekter hos RusForsk

2023:

Effektiv overdoseforebygging avhenger av detaljert kunnskap om risikofaktorer. Vi vet for lite om hvilke stoffer og blodkonsentrasjoner som skiller en fatal overdose fra en ikke-fatal overdose. 
 
Hensikten med denne studien var å gi detaljerte analyseresultater av rusmiddelbruk blant de som overlever overdoser.

 

Sist oppdatert 19.01.2023