Begrense innsyn i din pasientjournal

Du som pasient har rett til å begrense hva som er tilgjengelig for oppslag fra din pasientjournal og hvem som kan slå opp i denne.

Opplysningene i din pasientjournal ved Oslo Universitetssykehus er tilgjengelig for ansatte som har behov for disse når du trenger helsehjelp.

Opplysningene kan også brukes til administrasjon, internkontroll eller kvalitetssikring av helsehjelpen. Opplysningene deles med behandlere andre steder, for eksempel ved et annet sykehus eller med fastlegen din, når det er nødvendig for din helsehjelp. Det skjer på telefon, ved å sende kopier som brev eller digitale meldinger.

Fra 13. juni 2023 blir enkelte dokumenter fra din journal tilgjengelig for innsyn via kjernejournal. Dokumentene kan da vises i kjernejournal for helsepersonell som jobber andre steder enn ved OUS.

Les mer om dette og hvordan du kan begrense tilgang til journaldokumenter i kjernejournal på Helsenorge sine sider

Du kan reservere deg mot deling av din OUS-journal med andre sykehus i Helse Sør-Øst

Les mer om hvordan du reserverer deg mot journalinnsyn på tvers av HSØ-sykehus

Sperre for innsyn for helsepersonell som jobber ved Oslo universitetssykehus

Det er også mulig å sperre journalen din internt ved Oslo universitetssykehus. Se hvordan du kan gjøre dette under "Fyll ut skjema for sperring".

  1. Journalsperring
    Ett eller flere eksisterende dokumenter kan sperres for visning. Fremtidige dokumenter blir ikke automatisk sperret og må gis beskjed om hvis det er aktuelt.
    I akutte situasjoner kan denne sperren oppheves.
  2. Sperre pasientjournal for enkeltbruker(e)
    Hvis ønsket er å sperre journalen for innsyn for enkelte personer, brukes denne type sperring. Dette stopper all tilgang til dine journaldokumenter for de navngitte personer.

Vær oppmerksom på at enkeltpersoner som ikke har tilgang til de sperrede delene av journalen, vil få informasjon om at det finnes dokumenter de ikke har tilgang til. Hvis du ved senere kontakt med sykehuset ønsker å endre eller oppheve sperringen, tas dette opp med behandlende lege.

Merk at dette kun gir deg mulighet for å sperre for navngitt helsepersonell som er ansatt ved OUS.

Hvis du ønsker å sperre for helsepersonell som ikke er ansatt ved OUS, må du gjøre dette på Helsenorge.no

Fyll ut skjemaet for sperring

Dersom du ønsker å sperre dokumenter i journalen din ved Oslo universitetssykehus kan du sende inn skjemaet elektronisk eller per post. Du kan bli kontaktet av journalansvarlig lege for å få mer informasjon om konsekvensene av sperring.

Elektronisk skjema for sperring av pasientjournal

Du kan også fylle ut skjemaet på papir og sende til sykehuset:

Skjema for sperring av pasientjournal ved Oslo universitetssykehus (PDF)

Skjemaet sendes til:
Oslo universitetssykehus HF
Sak- og pasientarkiv
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Viktig informasjon om sperring av pasientopplysninger

Vær oppmerksom på at sperring av pasientopplysninger kan ha betydning i akutte eller kritiske situasjoner. Sperring kan føre til at helsepersonell ikke får tilgang til relevante og nødvendige opplysninger i din pasientjournal. Hvis det sperres for ansatte i Oslo Universitetssykehus, kan en lege gi autorisert personell tilgang til journaldokumentasjonen i en akutt situasjon.

Det er kun dokumenter frem til dags dato som sperres for innsyn. Fremtidig dokumentasjon blir ikke automatisk sperret og må gis beskjed om. Dette gjelder for både ansatte ved Oslo Universitetssykehus og eksterne helsepersonell.

Sist oppdatert 27.05.2024