Et barn som sitter ved et bord

Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese (NorCP)

NorCP er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister og systematisk oppfølgingsprogram for barn og unge med cerebral parese (CP).

Sykehuset i Vestfold er dataansvarlig for NorCP. Registeret driftes også av en enhet ved OUS, som blant annet er hovedansvarlig for kompetanseutvikling og faglig nettverksarbeid.

NorCPs hovednettside er på Sykehuset i Vestfold. Det er der du finner protokoller, manualer og oppdatert informasjon om publikasjoner, kurskalender og annet.

Formålet med NorCP

Å fremskaffe forskningsbasert kunnskap om årsaker til og forekomst av CP, samt helse, funksjon, deltakelse, livskvalitet og behandling av personer med CP. Dette gjøres ved systematisk overvåking, oppfølging, analyse og gjennom nettverksbygging for derved å

 • bidra til bedre og likeverdig behandling
 • bidra til kompetanse- og kvalitetsutvikling i spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester 
 • bidra til økt kunnskap, deltakelse og mestring for personermed CP og deres pårørende
 • bidra til god kvalitet på svangerskapsomsorg og nyfødtmedisin
 • drive nettverk for kompetanse- og kvalitetsutvikling i barnehabiliteringstjenestene for å sikre et likeverdig behandlingstilbud i hele landet
 • forske

Leder: Guro L. Andersen, ph.d., seksjonsoverlege.

Registeransvarlig

 • Sandra Julsen Hollung, ph.d., helseinformatiker.
 • Tlf.: 91 57 65 63
 • E-post: norcp@siv.no

Leder for kompetanseutvikling

 • Gunvor Lilleholt Klevberg, ph.d., ergoterapeut.
 • Tlf.: 41 63 49 89
 • E-post: gklevber@ous-hf.no

Nasjonal koordinator

 • Nina Kløve, MSc, spesialist i fysioterapi for barn og unge.
 • Tlf.: 23 02 69 85.
 • E-post: nikloe@ous-hf.no

Seniorforsker

 • Reidun Jahnsen, ph.d., fysioterapeut.
 • Tlf.: 23 02 69 86
 • E-post: reijah@ous-hf.no

Ansvarlig for kognisjonsoppfølging

Kontakt

Telefon

Postadresse

Oslo universitetssykehus - Barneavdeling for nevrofag
Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese
Ullevål Sykehus, Bygg 31B
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo