Diagnose

Tourettes syndrom

Tourettes syndrom er en bevegelsesforstyrrelse som fører til ufrivillige muskelbevegelser eller lyder, bedre kjent som tics. For noen er ticsene sosialt belastende og kan føre til isolasjon. For andre kan ticsene føre til fysisk slitenhet, store smerter i musklene og i verste fall til kroniske muskel- og skjelettskader.

Tourettes syndrom er en tilstand med tilbakevendende tics. Et tic er en ufrivillig, plutselig, rask, gjentagende, ikke-rytmisk bevegelse eller lyd.

Les mer på helsenorge.no

Det er vanlig at de med Tourettes syndrom har lært seg å undertrykke eller skjule ticsene, men dette kan også føre til spenninger eller smerter i kroppen og påvirke konsentrasjon og funksjon. Det finnes medisiner som lindrer ticsene, men det finnes også medikamentfrie behandlingsmetoder.

Utredning

Det er viktig med tilstrekkelig diagnostisk kompetanse for å kunne identifisere tics, og skille tics fra andre bevegelser eller lyder. Vi kartlegger ticsene enten ved observasjon, videoopptak eller kartleggingsskjemaer. Dette gjør vi for å få oversikt over ticsene, slik som typer av tics, hyppighet og styrke (intensitet) i ticsene. 

Pålitelige opplysninger om hvordan ticsene har utviklet seg, er avgjørende for å stille riktig diagnose. Dette innebærer spørsmål som for eksempel:

 • når startet ticsene (hvor gammel var du)?
 • hva var det første ticset?
 • hvilke typer tics har du nå?
 • varierer de i styrke?
 • hvor hyppige er de?

Videre vil vi kartlegge om det er andre i familien/ slekt som har tics. Kartleggingen omfatter også hvor plagsomme ticsene oppleves, som for eksempel:

 • får du vondt i kroppen eller blir du utslitt?
 • forstyrrer ticsene konsentrasjonen din?
 • synes du det kan være flaut å ha tics?
 • er det noen situasjoner du vanligvis er i som gjør at du får flere tics?

Barn kan underrapportere eller undertrykke tics ved første konsultasjon. Det er derfor viktig at både foreldre og barnet er til stede. Nøye kartlegging av tics er viktig, for å kunne utelukke andre årsaker til bevegelsene.

Det kan ofte være andre tilstander / symptomer tilstede ved Tourettes syndrom, spesielt ADHD og tvangssymptomer / tvangslidelse (OCD). ADHD og tvangssymptomer, og symptomer på angst, stemningslidelser, atferdsvansker og søvnproblemer bør utredes, og ved behov igangsette behandling/tiltak for dette. Det kan også bli aktuelt med utredning av eventuelle lærevansker.

 

Behandling

Vi vurderer hvilken behandling som passer best i hvert enkelt tilfelle. Målet er å redusere tics eller få bedre kontroll over ticsene, slik at barnet kan fungere bedre i hverdagen og på sosiale arenaer.

All behandling av tics er symptomatisk. Det vil si at vi behandler symptomene og ikke årsaken til at en person har tics. Ikke alle trenger behandling for sine tics. Hvis ticsene ikke oppleves plagsomme eller er forstyrrende på noen som helst måte, er det ikke nødvendig med behandling.  Da holder det som regel med informasjon om hva Tourettes syndrom og tics er, og om årsaker og hvordan en best kan forholde seg til ticsene, både til barnet og foreldre. Alle skal få slik informasjon / opplæring.

Hvis ticsene er mer plagsomme kan behandling enten med medisiner eller ikke- medikamentelle metoder, eller en kombinasjon av disse, være aktuelt. Ikke-medikamentell behandling som gis er Tics-kontrollerende trening, som på engelsk kalles Habit Reversal Training.

Tics-kontrollerende trening går ut på at når en kjenner dette ubehaget i kroppen før ticset, så skal man gjøre en annen alternativ bevegelse i stedet for ticset som gjør at man ikke kan utføre ticset. Denne behandlingen krever mye trening på slike alternative bevegelser til ticsene. Derfor er det viktig at det er en selv som ønsker og er motivert for en slik behandling.


Hvis en har andre symptomer som ADHD eller tvangssymptomer som begrenser eller plager en i stor grad, så anbefales det at man behandler disse før eventuell tics-kontrollerende trening

Oppfølging

Tics kan ofte endre seg/forverres i løpet av barne- og ungdomsalder. I tillegg kan Tourettes syndrom forekomme med andre lidelser. For eksempel kan tvangssymptomer/tvangslidelse debutere seinere enn tics. Det kan bety at en pasient med Tourettes syndrom som er utskrevet fra BUP, kan ha nytt behov for helsehjelp senere på grunn av forverring av tics eller sameksisterende tilstander. Det anbefales i Kunnskapsbasert retningslinje for Tourettes syndrom at terskelen bør være lav for at pasienter skal få fornyet helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten.

Overganger, for eksempel mellom barnehage og skole, og skifte av skole kan være utfordrende for mange. Noen ganger kan tics forverres i slike perioder. Det vil derfor ofte være ugunstig å planlegge utskrivelser i overgangsperioder.

Personer med Tourettes syndrom kan ofte ha sammensatte vansker, og dermed ha  behov for bistand fra flere hjelpeinstanser samtidig. Oppfølging i førstelinjetjenesten, som kommunale helse- og omsorgstjenester og skole, vil ofte spille en viktig rolle. Der det er behov for det, bør det gjennomføres samarbeidsmøte mellom spesialisthelsetjenesten og kontaktperson i kommunen, for å sikre at kontakt er opprettet.

Kontakt

 • Kontakt BUP Oslo Nord

  Oppmøtested

  Resepsjon i hovedinngangen,
  Gjerdrums vei 21.

  Gjerdrums vei 21

  Gjerdrums vei 21

  0484 Oslo

  Transport

  Sjekk reisealternativ til Gjerdrums vei 21, 0484 Oslo på www.ruter.no

  Det finnes et begrenset antall parkeringer for pasient / pårørende som har avtale. Parkeringsoblat fås i resepsjonen.

  Betalingsparkering alternativ mellom 08:00-16:00, gratis mellom 16:00 – 08:00. Betaling via automat, Apcoa Flow 9392 Gjerdrumsvei 16, P-tak, Gjerdrums vei 16B, 0484 Oslo eller Easypark kode 9392

  Takst per 01.12.2023

  • 56 kroner per time
  • 350 kroner i maks døgnpris

  ​Etter 1. september 2019 vil alle pasienter som møter til behandling i psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling bli inkludert i pakkeforløp.

  Les mer på siden om pakkeforløp og koordinatorfunksjonen​.​

  Praktisk informasjon

  ​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

  Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

  Les mer om tolk og Tolkesentralen.

  Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

  Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

  Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

  Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

  Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

  Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

  Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

 • Kontakt BUP Oslo Syd

  Oppmøtested

  Resepsjonen i 1.etg
  Foto av Mortensrudbygget

  OUS Mortensrud

  Helga Vaneks vei 6

  1281 Oslo

  Transport

  ​Det går både t-bane og busser til OUS Mortensrud. Se www.ruter.no for ruteinformasjon.

  ​Etter 1. september 2019 vil alle pasienter som møter til behandling i psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling bli inkludert i pakkeforløp.

  Les mer på siden om pakkeforløp og koordinatorfunksjonen​.​

  Praktisk informasjon

  ​Det finnes et par parkeringsplasser i tilknytning til bygget som er forbeholdt pasienter. Parkeringsplassene er ikke avgiftsbelagt, men parkeringsbevis for 2 timer må hentes i hovedekspedisjonen.

  Alternative parkeringsmuligheter: Mortensrud Torg innendørs (inntil 2 timer gratis – etter det mot betaling). Parkering ved Mortensrud T-bane/Senter Syd – inntil 3 timer gratis cirka 500 meter unna.

  ​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

  Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

  Les mer om tolk og Tolkesentralen.

  Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

  Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

  Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

  Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

  Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

  Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

  Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

  Avbestille på helsenorge.no​

  Hvis du har fått innkallingsbrev fra sykehuset på helsenorge.no, kan du nå sende beskjed direkte til avdelingen hvis du trenger et nytt tidspunkt for timen eller ønsker å avbestille timen din. ​​Foresatte (med foreldreansvar) til barn under 16 år kan gjøre dette på vegne av barna. ​

  Du får denne muligheten når du åpner innkallingsbrevet i din innboks på helsenorge.no, der du har tilgang til en svarknapp. Du kan bruke svarknappen for å gi beskjed om at oppsatt tid ikke passer. Det betyr at du i stedet for å ringe til sykehuset kan gi beskjed digitalt hvis du trenger å endre tidspunkt eller ønsker å avbestille timen din.

  Du må si i fra senest 24 timer før for å unngå å måtte betale gebyr for timen som ikke passet.

  Tjenesten er tilgjengelig for alle som har samtykket til full tilgang på helsenorge.no og har registrert seg som bruker der. 

  Ringe for å avbestille

  Hvis du mottar innkallingsbrevet på Digipost, e-Boks eller som papirpost må du fortsatt ringe til avdelingen for å endre eller avbestille timen din.

  Kontaktopplysninger til avdelingen finner du i brevet eller via våre nettsider i oversikten Avdelinger A-Å

  Sikker kan​​al for kontakt med sykehuset

  Du kan se dialogen i ditt personlige helsearkiv på helsenorge.no og i dokumentoversikten i pasientjournal.