Behandling

Genetisk testing for arvelig kreft

En gentest kan avdekke om du har en arvelig risiko for kreft. Dersom du har en genfeil som gir økt risiko for kreft, kan du få spesialtilpassede kontroller og tiltak som reduserer din risiko for arvelig kreft eller gjør at vi oppdager kreft på et tidlig stadium.

De aller fleste krefttilfeller har ikke en arvelig årsak. Men dersom flere i familien din har hatt samme type kreft eller hvis en person har hatt kreft i ung alder, kan det være grunn til å undersøke om det kan være arvelig. En gentest kan vise om du har en genfeil som gir økt risiko for kreft. Hvis du har en slik genfeil får du tilbud om kontroller og forebyggende tiltak.

Hvis du ønsker utredning og gentest for arvelig kreft fordi du eller noen i familien din har eller har hatt kreft, må du ha henvisning fra fastlege eller sykehuslege. I henvisningen bør det stå hvem i din familie som har hatt kreft, hva slags type kreft de hadde og hvor gamle de var da de ble syke.

Dersom det allerede er funnet en genfeil hos noen i familien din, kan du ta direkte kontakt med medisinsk genetisk avdeling ved sykehuset. Du må da oppgi navn på slektningen din som er testet, eller familienummeret som er tildelt familien din i forbindelse med gentestingen.

Før

Du får genetisk veiledning før gentesten. Genetisk veiledning er en samtale med en genetisk veileder eller en lege der man går gjennom familiehistorien din, du får informasjon om gentesten og eventuell videre oppfølging. Samtalen vil oftest foregå som en telefon-/videokonsultasjon.

Under

Selve gentesten består av å ta en enkel blodprøve som du kan ta hos fastlegen din.

Om det er en kjent genfeil i familien din, undersøker vi blodprøven din for denne genfeilen. Hvis det ikke er funnet en genfeil i familien din, får du tilbud om testing av flere gener forbundet med arvelig kreft (såkalt paneltesting).

Etter

Det tar cirka 2–4 uker å få svaret ved test for kjent genfeil og 1–2 måneder ved paneltest. Når svaret er klart, sender vi deg brev i posten om resultatet.

Hvis vi finner en genfeil hos deg, blir du kalt inn til en ny samtale for å få informasjon om resultatet, hva det betyr for deg og anbefalinger om kontroller. Du kan også alltid ta kontakt med oss på telefon hvis du lurer på noe senere.

Dersom det blir funnet genfeil hos en deg, får slektningene dine tilbud om gentesting.

Noen ganger anbefaler vi brystkontroller eller tarmkontroller selv om det ikke blir funnet genfeil i noen av genene. Dette blir vurdert basert på den opplysningene vi har om kreft i familien din.

Kontakt

Forskningsveien 2B Seksjon for arvelig kreft

Kontakt Seksjon for arvelig kreft

Oppmøtested

Forskningsveien 2B, bygg D, etasje U1.
0373 Oslo
Henvend deg i resepsjonen.
En glassbygning med et skilt

Forskningsveien 2B

Forskningsveien 2B

0373 Oslo

Praktisk informasjon

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.