Behandling

Digital egenregistrering

For å få nødvendig informasjon om deg for utredning og behandling, ber vi deg fylle ut noen digitale skjema.  Dette kalles digital egenregistrering.

Digital egenrapportering skal gjøre det enklere for deg å gi nødvendig informasjon til sykehuset i forbindelse med utredning og behandling. Skjemaene fylles ut før første time, eller underveis i utredningen og behandlingen. Enkelte ganger skal du også fylle ut skjemaene som en del av oppfølgingen etter at behandlingen er avsluttet.

Foreldre eller foresatte, andre pårørende, eller lærere til barn og unge som er under utredning eller behandling, kan også bli bedt om å fylle ut disse digitale skjemaene.

Du fyller ut skjemaene på en sikker nettside. Informasjonen blir overført direkte til din pasientjournal.

Før

Du trenger ikke forberede deg før du fyller ut skjemaene. Når vi ønsker at du skal fylle ut kartlegginger, mottar du en SMS med innloggingslenke til den eller de aktuelle digitale skjemaene.

Under

Innlogging med elektronisk ID

Logg inn via ID-Porten med elektronisk ID med BankID, BankID mobil, Buypass eller Buypass mobil.

Om du får problemer med innlogging til via ID-porten, kan du få svar på vanlige spørsmål via difi.no.

Innlogging med engangskode

Hvis du ikke har elektronisk ID, kan du få tilsendt engangskode på SMS fra behandlingsstedet.

Her kan du logge inn for digital egenregistrering

Hvordan foregår behandlingen?

Du kan logge inn via PC, nettbrett eller smarttelefon. Etter innlogging kommer du direkte til det skjemaet du skal besvare.

Når du har mottatt innloggingsinformasjon og logget inn, kan du starte utfylling av skjema som du kommer inn i. Svarene dine blir lagret etter hvert som du fyller ut. Må du avbryte utfyllingen, kan du fortsette der du slapp på et senere tidspunkt. Når du er ferdig med besvarelsen, trykker du «Ferdig» og bekrefter at skjemaet skal leveres. Hvis du skal svare på flere kartlegginger, åpner de seg automatisk etter hvert som skjemaene leveres.  

Hvor lang tid det tar å fylle ut de ulike skjemaene, kommer an på hvilket eller hvilke skjemaer du skal fylle ut.

Det er ikke mulig å endre besvarelsen på skjemaer som er levert. Det varierer hvor lang tid det tar før behandleren din går gjennom svarene dine. Det er ingen mulighet for elektronisk dialog med behandleren om skjemaet, men du kan snakke med vedkommende om svarene i neste konsultasjon.

Kilder for informasjon

Digital egenregistrering tilfredsstiller kravene i Norm for informasjonssikkerhet i helse og omsorgstjenesten.

Se også informasjon om personvern for Oslo universitetssykehus.

Ofte stilte spørsmål

Ta kontakt med avdelingen du får behandling ved hvis du har spørsmål om utfylling av skjema.

Etter

Det varierer hvor lang tid det tar før behandleren din går gjennom svarene. Dersom du har behov for øyeblikkelig hjelp, ber vi deg ta kontakt med behandlingssted eller fastlege innenfor arbeidstid på hverdager, eller legevakt på kveldstid og i helger eller høytider.

Kontakt

Ullevål sykehus Klinikk psykisk helse og avhengighet

Kontakt Klinikk psykisk helse og avhengighet

Oppmøtested

Klinikkledelsen:
Kirkeveien 166,
Ullevål sykehus
Bygg 2, inngang 2B, 3. etasje

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo