Innovasjonsavdelingen

Innovasjonsavdelingen har det overordnede ansvaret for innovasjon i Oslo universitetssykehus. Avdelingen fremmer innovasjonskultur med forankring i sykehusets innovasjonsstrategi. Vi ønsker velkommen alle initiativ både fra eget sykehus, andre helseforetak, Oslo kommune og næringsliv.

Støtte for å gjennomføre innovasjonsarbeid

Vi tilbyr rådgivning og praktisk bistand for ansatte som skal gjennomføre innovasjonsprosjekter. Vi kan bidra med et omfattende kontaktnett og kunnskap du trenger for å starte, utvikle og ta i bruk en ny tjeneste eller produkt.
Det kreves ikke en ferdig idé for å få hjelp fra oss. Vi kan være med tidligere enn som så. Sammen kan vi identifisere behov og tydeliggjøre nye innovasjonsmuligheter.

Vi som jobber i innovasjonsavdelingen har kunnskap innen:

En gruppe logoer

I tillegg kan vi koble deg til andre relevante kontaktpersoner og ressurser, internt i sykehuset og eksternt.

Kommersialisering og patentering

Innovasjonsavdelingen samarbeider tett med sykehusets kommersialiseringspartner, Inven2. Er ideen din av kommersiell kaliber, kontakter vi Inven2 som vil bistå deg videre.

Målgruppe

Det holder å ha erkjent at man har en utfordring eller behov for å ta kontakt med oss.

Regional funksjon

Vi gir råd og veiledning i innovasjonsarbeidet i regionen Helse Sør-Øst og har faste innovasjonsnettverksmøter med de andre helseforetakene i regionen fire ganger i året.

Du kan lese mer om vårt arbeide og vår innovasjonsstrategi på våre fag- og tjenestesider

Avdelingen ledes av Christian Skattum

En mann med briller
Christian Skattum

Dette er oss:

Logo

Utvalgte innovasjonsprosjekter:

 

Prosjekt OUS hjemme

OUS Hjemme er sykehusets satsning for å tilby spesialisthelsetjenester der pasienten er. Prosjektet skal gjøre det enklere for klinikker å utvikle, etablere, drifte og utvide spesialisthelsetjenester i hjemmet.
OUS hjemme
Grafisk brukergrensesnitt

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus Innovasjonsavdelingen Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi er foreløpig å finne i Forskningsparken, G1
Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo