OUS Hjemme

OUS Hjemme er sykehusets satsning for å tilby spesialisthelsetjenester der pasienten er. Prosjektet skal gjøre det enklere for klinikker å utvikle, etablere, drifte og utvide spesialisthelsetjenester i hjemmet.

Bakgrunn

I årene fremover skal betydelig flere pasienter ved OUS få tilbud om hjemmebehandling på lik linje og med samme kvalitet som annen behandling på sykehuset. Oslo universitetssykehus har som mål å tilby pasienter hele eller deler av behandlingsforløpet hjemme, ved hjelp av teknologi, når det gir best nytte. Pasienten opplever å kunne være «hjemme når jeg kan – på sykehuset når jeg må».  

Ikon

OUS hjemme er organisert som et utviklingsprosjekt med tre delprosjekter; teknologi, logistikk og samhandling. Prosjektet skal sammen med klinikkene utvikle nye pasientforløp for hjemmebehandling og fellestjenester som understøtter dette. Et skifte til mer hjemmebehandling vil påvirke hele sykehuset, både ansatte og pasienter. For å nå sykehusets mål og kunne hente ut gevinster er det viktig å ha en strategisk tilnærming for å nå ønsket målbilde

Diagram

 

Strategi og planer

 

Mer om OUS hjemme

Behandling og oppfølging utenfor sykehuset er i sterk framvekst. Her kan du finne informasjon om hva vi jobber med innenfor behandling utenfor sykehus og digital oppfølging.
Hjemmesykehus og digital hjemmeoppfølging
Illustrasjon av nettbrett og pasient som får behandling hjemme i egen seng.
Sist oppdatert 26.03.2024