Innovasjonsavdelingen

Innovasjonsavdelingen har det overordnede ansvaret for innovasjon i Oslo universitetssykehus. Avdelingen fremmer innovasjonskultur med forankring i sykehusets innovasjonsstrategi. Vi ønsker velkommen alle initiativ både fra eget sykehus, andre helseforetak, Oslo kommune og næringsliv.

Støtte for å gjennomføre innovasjonsarbeid

Vi tilbyr rådgivning og praktisk bistand for ansatte som skal gjennomføre innovasjonsprosjekter. Vi kan bidra med et omfattende kontaktnett og kunnskap du trenger for å starte, utvikle og ta i bruk en ny tjeneste eller produkt.
Det kreves ikke en ferdig idé for å få hjelp fra oss. Vi kan være med tidligere enn som så. Sammen kan vi identifisere behov og tydeliggjøre nye innovasjonsmuligheter.

Vi som jobber i innovasjonsavdelingen har kunnskap innen:

  • Innovasjon
  • Prosjektledelse
  • Planlegge og gjennomføre workshops
  • Finansieringsmuligheter
  • Målinger av ideens/innovasjonens nytteverdi i tidlig fase

I tillegg kan vi koble deg til andre relevante kontaktpersoner og ressurser, internt i sykehuset og eksternt.

Kommersialisering og patentering

Innovasjonsavdelingen samarbeider tett med sykehusets kommersialiseringspartner, Inven2. Er ideen din av kommersiell kaliber, kontakter vi Inven2 som vil bistå deg videre.

Målgruppe

Det holder å ha erkjent at man har en utfordring eller behov for å ta kontakt med oss.

Regional funksjon

Vi gir råd og veiledning i innovasjonsarbeidet i regionen Helse Sør-Øst og har faste innovasjonsnettverksmøter med de andre helseforetakene i regionen fire ganger i året.

Du kan lese mer om vårt arbeide og vår innovasjonsstrategi på våre fag- og tjenestesider

Dette er oss:

Innovasjonsavdelingen.png

Fra venstre:

Elisabeth Dreier-Sørvik                       Tlf: (+47) 99 39 44 21 eldrso@ous-hf.no

Tone Olsen Moberg                            Tlf: (+47) 90 14 56 27     oltone@ous-hf.no

Christian Skattum (avdelingsleder)  Tlf: (+47) 40 00 09 20     cskatt@ous-hf.no

Nils-Otto Ørjasæter                             Tlf: (+47) 97 10 78 41     niloer@ous-hf.no

Eirik Løvbakken                                    Tlf: (+47) 92 43 82 14 eirilo@ous-hf.no

Therese-Mari Mosgaard Bjørke         Tlf: (+47) 92 20 46 06    thmobj@ous-hf.no

Knut Høybråten                                    Tlf: (+47) 41 27 22 62 knhoey@ous-hf.no 

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus Innovasjonsavdelingen Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi er foreløpig å finne i Forskningsparken, G1
Ullevål hovedinngang i sol

Foto: Oslo universitetssykehus

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0455 Oslo