Steinar Olsen ny klinikkleder i Prehospital klinikk

Steinar Olsen er tilsatt som ny klinikkleder for Prehospital klinikk. Olsen har de siste årene vært avdelingsdirektør for akuttmedisin og beredskap i Helsedirektoratet.

Publisert 02.04.2024
Sist oppdatert 03.04.2024
En mann i dress

Steinar Olsen har lang fartstid fra Helsedirektoratet der han har arbeidet med det prehospitale fagområdet både nasjonalt og internasjonalt.

Han har også bakgrunn som blant annet divisjonsdirektør ved Akershus universitetssykehus og direktør for Ambulansetjenesten i Akershus, og ledet i en periode ambulanseavdelingen ved Ullevål etter sammenslåingen av tjenestene i Oslo og Akershus.

- Jeg gleder meg nå til å begynne i Prehospital klinikk hvor jeg vet at det er mange dyktige og dedikerte fagfolk. Sammen skal vi videreutvikle og skape en fremtidsrettet tjeneste hvor det skal være trygt å være pasient samtidig som det skal være et spennende og utviklende sted å jobbe, sier Steinar Olsen. 

- Steinar Olsen har en inngående og solid innsikt i den prehospitale helsetjenesten i Norge gjennom lang erfaring både lokalt og nasjonalt, som vil være nyttig for sykehuset og klinikken. Jeg ser fram til å få Steinar Olsen med på laget, sier administrerende direktør Bjørn Atle Lein Bjørnbeth.

Ola Borstad er konstituert som klinikkleder fram til Steinar Olsen tiltrer.