Sommerhilsen fra klinikkleder Steinar Olsen

I sin sommerhilsen oppsummerer Steinar Olsen sin første måned som ny leder av prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus, orienterer om sin bakgrunn og gir et innblikk om hva han tenker om fremtidens prehospitale tjenester

Publisert av Arne Erik Bakke, Spesialrådgiver prehospital klinikk stab
Publisert 04.07.2024
Sist oppdatert 05.07.2024

Da har det gått 1 måned siden jeg begynte som klinikkleder her på OUS. Det har vært en tid fylt av mange nye oppgaver og mange møter med en rekke flotte representanter for klinikken, sykehuset og våre samarbeidspartnere.

Selv om jeg kjenner mange sider av klinikken gjennom min tid i ambulansetjenesten, har denne måneden bidratt til å få innsikt i en dybde, bredde, kompleksitet og omfang som er imponerende. Selv om jeg på denne tiden ikke har kommet inn i alle problemstillinger og har fått full oversikt, så gleder jeg meg til å få lov til å bidra inn sammen med dere til å skape morgendagens prehospitale tjenester herunder pasientreiser i det området vi er satt til å betjene, hver eneste dag, gjennom hele døgnet, fra Glåmdalen i nord, til Redningshelikoptertjenesten i sør, fra Bjørkelangen i øst til Asker i vest med tilhørende medisinsk nødmeldetjeneste for hele Østfold og behandlingsreiser til utlandet for de som ikke kan få et tilbud i Norge.

Av bakgrunn er jeg ambulansearbeider og sykepleier med en fortid i unge dager fra Norsk Folkehjelp som tidlig ga meg en vei inn i ambulansetjenesten på tidlig 80-tall allerede mens jeg gikk på videregående. Etter et avbrutt ingeniørstudie (litt kjedelig uten blålys og pasienter) valgte jeg å bli sykepleier og fikk fast jobb i Follo, hos det som da var Falken sin ambulansetjeneste. Fra 1991 ble jeg konstituert som ambulansesjef og fikk den stillingen fast fra 1993 hvor jeg var med på å lede etableringen av den fylkeskommunale ambulansetjenesten i Akershus fylke. På 2000-tallet fikk jeg være med på omleggingen til helseforetaksstrukturen og sammenslåingen av Oslo og Akershus til en tjeneste i 2003/2004. Etter dette var jeg noen år klinikkdirektør for kirurgi på Ahus frem til jeg begynte i Helsedirektoratet, hvor jeg frem til nå har ledet en avdeling med ansvar for akuttmedisin, nasjonal beredskap og nødmeldetjenesten. Ved siden av dette har jeg gjennom de siste 20-årene hatt en mer eller mindre fast tilknytning til ambulansetjenesten hvor jeg har hatt faste nattevakter hver tredje helg som ambulansearbeider/paramedic.

Når jeg nå har valgt meg tilbake til Oslo universitetssykehus, så er det fordi jeg ønsker å være med på den omstillingen som skal skje i helsetjenesten de kommende årene. Ny teknologi og nye behandlingsformer vil sammen med en endret ressurstilgang og demografi, gjøre at vi må finne nye måter å yte helsetjenester på. Prehospitale tjenester vil være en av de viktigste områdene for å hente ut mulighetene i denne omstillingen og sikrer gode trygge tjenester til befolkningen.

Måten vi i fremtiden møter befolkningen på, gjennom nødmeldetjenesten og nye teknologi, vil åpne nye muligheter for hvordan vi interagerer med befolkningen og de forskjellige delene av helsetjenesten. Samtidig vil den mobile plattformen som ambulansetjenesten og pasientreiser utgjør, gi nye muligheter for hvordan vi knytter kompetanse, teknologi og beslutningsstøtte inn i forløpet slik at vi i fremtiden flytter behandlingen og beslutningene om videre forløp mye tettere og raskere på situasjonen. Dette mulighetsrommet har jeg lyst til å bidra til å utvikle sammen med dere i klinikken, sykehuset og våre samarbeidspartnere.

Prehospital klinikk var en av få klinikker som gikk inn i sommerferien i økonomisk balanse. Dette grunnlaget er skapt i godt samarbeide mellom avdelingene og av alle som sikrer gode tjenester til befolkningen hver eneste dag, kveld natt og helg. Dette gir oss et bedre grunnlag enn mange andre klinikker når vi nå skal inn i budsjettprosessen for 2025.

Jeg håper dere alle, både de som allerede er i, eller på vei inn i ferie, får noen fine sommerdager og en god vel fortjent sommerferie.

Steinar Olsen
Klinikkleder Prehospital klinikk