En bygning med glassfront

Pasientreise- og syketransportavdelingen

Pasientreise- og syketransportavdelingen er en av fire avdelinger i prehospital klinikk og koordinerer og forvalter reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Avdelingen ledes av Egil Johannessen.

Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Har du vært til behandling som blir dekket av det offentlige kan du i etterkant søke om å få stønad til reisen. Hvis du ikke kan reise til behandling på egen hånd og trenger en tilrettelagt reise, kan du ha rett til å få en rekvisisjon på transport. 

Pasientreise- og syketransportavdelingen ved Oslo universitetssykehus har ansvaret for gjennomføringen og koordeineringen av reiser på rekvisisjon i Oslo, store deler av Akershus og noen kommuner i Innlandet fylke. 

Du kan besøke helsenorge.no for all nasjonal informasjon om pasientreiseordningen til deg som er pasient eller pårørende. 

 

Informasjon for pasienter ved reiser fra Glåmdalsregionen

Fra 1. mars 2024 blir det endringer i praksis for reiser på medisinsk grunnlag for pasienter som reiser fra kommunene Grue, Eidskog, Nord-Odal, Sør-Odal og Kongsvinger. Bakgrunnen er at OUS ikke kom til enighet med leverandør om nye avtaler i de berørte områdene.
Glåmdalen for pasienter
En bygning med parkeringsplass

 

Drosje

Pasientreise- og syketransportavdelingen ved Oslo universitetssykehus har kontrakter med drosjeselskaper om kjøring av pasientreiser. Sjåførene er underlagt spesielle kvalitetskrav og skal ha gjennomført et eget kurs før de får kjøre pasienter.

Helsebiler

Helsebiler er minibusser som kjører i fast daglig drift for Pasientreiser i Oslo og Akershus.

  • Ni-seter med plass til to rullestoler og fire pasienter, eller ni pasienter uten spesielle behov.
  • Sentralen har til sammen seks komfortstoler fordelt på 20 biler. Alle biler har en manuell rullestol i bilen.

HELSEekspressen

  • Helsepersonell med tilgang på medisinsk utstyr om bord.
  • Sitteplasser med god plass til bena, ekstra gode stoler, plass til elektriske rullestoler og bårepasienter.
  • Handikapptoalett.
  • Rekvireres via det elektroniske rekvireringssystemet for pasientreiser, NISSY (sittende pasienter), eller AMK (bårepasienter) på telefon 22 93 22 20. Bårepasienter må være klare en halvtime før bussavgang.
  • Rutetider: Pasientreiser.no, helsenorge.no eller telefon 915 05515 .

Fly

  • Flyreiser for pasienter rekvireres på telefon 915 05515 , tastevalg 2.

Rekvisisjonspraksis

Henvisende behandler rekvirer transport på medisinsk grunnlag til førstegangs behandling i spesialisthelsetjenesten. Deretter er det spesialisthelsetjenesten som rekvirerer transport for pasienten hjem igjen og tilbake til eventuelt senere behandlinger. For turer til og fra røntgen eller laboratorier skal henvisende behandlere rekvirere både tur og retur.

 

Kontakt