Luftambulanseavdelingen

Luftambulanseavdelingen er ansvarlig for medisinsk bemanning og kvalitetssystem for syv transportfartøy (helikopter, fly og bil) fordelt på fem operative seksjoner. Avdelingen ledes av Christian Buskop. 

Luftambulanseavdelingen tilbyr spesialisert, prehospital behandling innen akutt- og intensivmedisin. Avdelingen bemanner også flykoordineringssentralen i Sør-Norge som er ansvarlig for planlegging av alle elektive ambulanseflyoppdrag sør for Nord-Trøndelag. Videre har avdelingen også beredskapsfunksjoner regionalt, nasjonalt og internasjonalt.