Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin (CBRNE-senteret)

CBRNE-senteret har akuttberedskap for behandling av personskader forårsaket av særlig farlige kjemiske stoffer, giftig røyk, radioaktiv stråling og biologiske smittestoffer som kan gi opphav til bl.a. høyrisikosmittesykdom.

Den nasjonale behandlingstjenesten er etablert for å ivareta forebygging og håndtering av personskade knyttet til ulykker og uhell/hendelser med kjemiske stoffer (C - Chemical), biologiske agens (B - Biological), radioaktiv stråling (R - Radioactive), kjernefysisk stråling (N - Nuclear) og brannfarlige/eksplosive kjemikalier (E - Explosives).

Vi samarbeider faglig med Folkehelseinstituttet (Giftinformasjonen) og Strålevernet. Tjenesten arrangerer universitetskurs i CBRNE-medisin hvert år og driver utstrakt undervisning og kompetanseheving regionalt og lokalt i helsetjenesten.

Les mer om behandlingstjenesten

Helsebiblioteket CBRNE-medisin 

 

Kontakt

Telefon

For tidskritiske hendelser (kun helsepersonell og nødetater)

23256150

Generelle spørsmål (man-fre

0830-1500) 22117557

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin
Ullevål sykehus
PB 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Oslo universitetssykehus HF,
Ullevål sykehus, Kirkeveien 166,
Bygg 3A

Kontaktinformasjon til Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin:

For tidskritiske hendelser (kun helsepersonell og nødetater) ring: 23 25 61 50 til Akuttmottaket ved OUS, Ullevål og be om å få snakke med lege ved CBRNE-senteret.  

Ved generelle spørsmål ring oss på 22 11 75 57 (kl 0830-1500) eller epost cbrne@ous-hf.no.

For nasjonalt medisinsk utrykningsteam for høyrisikosmitte (NMUH):

Behandlende lege kan kontakte CBRNE-senteret eller infeksjonsmedisinsk bakvakt via Akuttmottaket, OUS Ullevål på 23 25 61 50.

En bygning med biler parkert foran

Ullevål sykehus Bygg 3

Kirkeveien 166

0450 Oslo