15. januar 2024:

Viktige endringer på Rikshospitalet

Byggeprosjektet «Nye Rikshospitalet» starter nå opp for fullt ved at den gamle hovedinngang stenges. Samtidig åpner ny midlertidig inngang.

Publisert 14.01.2024
Sist oppdatert 15.01.2024
Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Foto: Oslo universitetssykehus

Den nye hovedinngangen ligger mellom byggene C2 og C3, tvers over gaten for gamle Gaustad sykehus.

-Vi har overtatt prosjektet fra entreprenøren i dag og fikk brukstillatelse for den nye inngangen fredag 12.januar, så den er nå klar og vi kan åpne inngangen på mandag 15. januar. Det har gått veldig bra. Det har vært hardt arbeid helt til siste slutt, men vi kom i mål til slutt og er fornøyd med entreprenøren, sier byggeleder i Sykehusbygg Joakim Ødegård.

Byggeleder Joakim
Byggeleder Joakim Ødegård i Sykehusbygg HF

Dagens adkomsttorg stenges for å gjøre klar byggetomten til bygg J og ny inngang åpnes 15.januar 2024 ved avsnitt C2- C3.

De viktigste endringene

 • Inngang E1 - Kvinne og barn stenges og flyttes til ny inngang mellom C2- C3
 • Inngang B1 - Dagens hovedinngang stenges og flyttes til ny inngang mellom C2- C3
 • HC- plassene på torget flyttes til C4
 • Parkering under adkomsttorget avvikles
 • Personalinngang i B2 holdes åpen slik som tidligere
 • Personalinngang i A2 holdes åpen slik som før
 • Normale vareleveringer skal leveres til vareleveringen i A1

Den nye inngangen er mellom C2- C3 er klar

Den nye inngangen er plassert slik at pasienter, ansatte og besøkende må ta til høyre i rundkjøringen før adkomstorget. Det er godt skiltet og vil bli satt opp sperringer som forklarer hvordan man skal finne frem og komme inn i sykehuset, sier spesialrådgiver i Eiendomsavdelingen Bjørn L. Andreassen som har vært med å koordinere prosjektet.

Kart som viser nye innganger og parkeringsplass

Illustrasjon: Oslo universitetssykehus HF

Nytt bevegelsesmønster for ansatte og besøkende

-Viktigst nå er at alle er kjent med hvordan komme seg inn til sykehuset, altså hvor parkeres bilen eller sykkelen og hvilke innganger som er åpne og hvilke som er stengt, sier Gry Strand som koordinerer alt det som skjer den 15. januar 2024. Vi har laget kjøreplaner og tror dette skal gå fint sier hun. Det er mange flinke folk som har stått på ekstra nå i innspurten. Vi har flyttet informasjonsskranken til C-avsnittet ved den nye inngangen og våre ansatte flytter inn på søndag for å ta imot alle som kommer på mandag fra kl. 07.00. Vi gleder oss til åpning og har noen spennende dager foran oss.  Det er bare å ta kontakt med de dersom du har spørsmål, de er godt informert og kan svare på det meste smiler Gry stolt av sine kolleger i OUS-sikkerhet.

Ekstra ressurser på plass under åpningen

På mandag 15. januar vil Oslo Sykehusservice ha mye ekstra ressurser på plass, i tett samarbeid med HSØ prosjektorganisasjon for å sikre en god overgang. Vi vil plassere ut mannskaper fra parkering og sikkerhet som kan informere om den nye inngangen og vise pasienter og ansatte hvor de skal gå, parkere og svare på spørsmål. Skilting inne og ute vil være på plass.

Midlertidig forplass

Rett ovenfor den nye hovedinngangen mellom C2- C3 finnes en ny midlertidig forplass, hvor tjenestebiler og prøveleveranser kan stå mens de er inne for å levere, dette er kun kortidsplasser. Hasteleveranser vil også bli prioritert her. Det vil bli få plasser derfor er det viktig at kun de med tillatelse står her.

Gangveier

Av praktiske og sikkerhetshensyn vil vi underveis måtte gjøre endringer i gang –og sykkelveinettet rundt sykehusparken. Dette kommer som egne nyhetssaker med kart og tegninger over alternative gang og sykkelveier.

Støyende arbeider

Graving, sprengning og bruk av rørspunter er vanlige teknikker som brukes under bygging av store strukturer som sykehus. Disse metodene brukes for å forberede grunnen, etablere fundamentet og legge infrastrukturen. For å minimere støyforurensing i nærliggende områder vil skjermer og barrierevegger etableres for å redusere den generelle støyen og sikre at det har minst mulig innvirkning på det omkringliggende miljøet.

Slemdalsveien- adkomstvei for anleggstrafikk

Innkjøring fra Slemdalsveien vil i løpet av kort tid bli etableres som en sentral adkomstvei til anleggsområdet, parallelt med at det bygges en større entreprenørrigg i området. Denne veiforbindelsen opprettes for å redusere belastningen i Klaus Torgårds vei og Sognsvannsveien (hovedadkomsten til sykehuset), trafikken vil påvirke trafikkflyten i Slemdalsveien.

Slemdalsveien med parkerte biler

Foto: Oslo universitetssykehus

Hvor finner du mer informasjon?

 • Ukesvarsler på epost (kun for OUS-ansatte)
 • Informasjon på intranett (kun for OUS-ansatte)
 • Videoskjermer i fellesområder
 • Informasjonsmøter
 • Informasjon deles på sosiale medier- følg gjerne OUS på sosiale medier som facebook, Intagram og Linkedin

 

Adkomstorget på Rikshospitalet blir stengt (ous-hf.no)