Byggeprosjekter og tekniske driftsmeldinger

Siste oppdateringer

Her legger vi informasjon om planlagte arbeider ved OUS som vil kunne angå driften ved KPMs seksjoner.

Velg aktuell seksjon

29.05.24

Fra ettermiddag 29. mai, alternativt torsdag 30. mai,  vil det igangsettes boring ved A-bygget. 

Arbeidets omfang:

  • Boring ca.114 meter. Diameter i fjell er 800m.
  • Tentativt ca. 6 uker med boring. Det er avsatt ca. 10 uker i planen.
  • Det er forventet 20- 25 meter med strukturstøy. 
Kart
Planlagt boring ved A-bygget Rikshospitalet

 

Gjelder tidsrommet 29. mai kl 8.00-10.30

Det er varslet delvis strømstans ved KPM-Ullevål . Dette skyldes oppgraderinger av el-anlegget i bygget. Gjelder hovedsakelig strøm i stikkontakter,  potensielt også lyset i avdelingen samt ventilasjon.  

(side under utarbeidelse)

Sist oppdatert 21.05.2024