Science Linker og RT

Science Linker er en avlsdatabase (Colony managment database) for forsøksdyr. Her registreres informasjon om avl og stamtavle, og bruken av forsøksdyr kan registreres. Det genereres automatiske forespørsler som for eksempel kull og biopsitaking. Databasen er tilgjengelig både internt i KPMs lokaler og eksternt på brukers PC.

KPM OUS har utarbeidet et kurs der du veiledes til hvordan du får tilgang til Science Linker, og det gis opplæring i de viktigste funksjonene. 

 

Interne brukere ved KPM OUS

Kurset er tilgjengelig i Læringsportalen
Følg denne lenken for å åpne kurset i Læringsportalen.

 

Eksterne brukere ved KPM OUS

Eksterne brukere som ikke har tilgang til Læringsportalen, bes henvende seg til KPM for videre veiledning.

Av sikkerhetsmessige årsaker kan SL ikke brukes via OUS PC og nettverk, men brukere må ordne med UiO-brukertilgang for bruk av SL. UiO-brukertilgang er en sak som bruker avklarer med egen klinikk, som søker brukertilgang ved USIT (UiO IT-avdeling).

Informasjon for KPM ansatte og brukere angående opprettelse av SL brukerprofil, tilgang til eget/annens prosjekt, registrering av nytt prosjekt eller FOTS info, gå inn på: https://eaat1.uio.no/RH00/

Sist oppdatert 13.03.2024