Praksis ved KPM OUS

Det nasjonale teorikurset CAREIN må kombineres med det lokale praksiskurset MF9495P.

MF9495P gir innledende praktisk trening i basale teknikker med gnagere, og ved OUS gis praksisen av KPM-ansatte som er sertifiserte CAREiN-instruktører. For å kunne arbeide med forsøksdyr må en ha bestått både teorikurs og praksiskurs. Ordningen med at praksisdelen med gnagere ble holdt av veileder eller tilsvarende gjelder ikke lenger og er nå erstattet med et formelt praksiskurs. Det er kun praksis gjennomført i praksiskurs med godkjente CAREIN-instruktører som vil godkjennes.​ Etter bestått kurs MF9495P er det ansvarlig søker/gruppeleder som er ansvarlig for videre opplæring under tilsyn i egen gruppe inntil en kan arbeide selvstendig. ​

Sist oppdatert 13.10.2023