CPD-kurs for KPMs brukere

Frist 31. mars 2024

Publisert 23.01.2024

For eksisterende brukere som tilhører målgruppen*, er frist for gjennomføring innen 31. mars 2024.

 

Alle som arbeider med dyr skal opprettholde kompetansen gjennom kontinuerlig praksis og utdanning som angitt i Forsøksdyrforskriftens §24, 2. ledd. I EUs "Education and Training Framework document" er dette beskrevet som Continuing Professional Development (CPD).

 

Kurset skal gjennomføres minimum hvert 5. år og tas via Læringsportalen OUS.

Følg denne lenken for å åpne kurset i Læringsportalen

 

Eksterne brukere som ikke har tilgang til Læringsportalen, bes henvende seg til KPM via dette nettskjema for videre veiledning.

 

*Målgruppen for CPD-kurset er brukere ved KPM som har gjennomført relevant forsøksdyrkurs i hht FELASA krav til kategori C personell eller EU funksjon A og/eller B for mer enn 5 år siden og etter 1996.