Raffinert håndtering av mus

KPM OUS har startet en gradvis overgang til mer raffinerte teknikker for løfting av mus

Publisert 12.03.2024
Sist oppdatert 18.03.2024

KPM OUS har startet en gradvis overgang til mer raffinerte teknikker for løfting av mus. Dagens metode for løfting av mus er å gripe om og løfte musen etter basis av halen, og understøtte musen under forflytning. Forskning viser at haleløfting fører til stress for dyrene som kan unngås ved mer raffinerte metoder 1,2. Raffinerte metoder er forflytning der man enten leder musene inn i et rør («tunnel handling») som så løftes over i et nytt bur, eller løfter opp musene ved å forme hendene som en skål («cupping»). Ved tunnel handling følger rørene dyrene ved burskift, og skiftes ut ved behov. Ved fysisk fengsling av mus vil det fortsatt være behov for å gripe om basis av halen, men håndtering av halen i forbindelse med korrekt teknikk for fysisk fengsling medfører ikke samme grad av stress hos musene som løfting etter halen, og motvirker ikke de positive effekter på dyrevelferd som oppnås med «tunnel og cup handling» 3.

Endringen i håndtering av mus er analog med endret praksis for håndtering av rotter for 30+ år siden, da man sluttet med å løfte og forflytte rotte ved å holde dem i halen. Her bruker vi allerede raffinerte metoder; forflytning vha rør, hender eller ved at rottene selv ledes til å gå over i nytt bur.

Oppstallingsburene for mus er nå utstyrt med blanke rør til forflytning, og nye håndteringsteknikker for forflytning av mus vil innføres gradvis ved KPM. I løpet av 2024 vil de ansatte ved KPM ta i bruk metoden, og alle ansatte går over til metoden fra og med 2025. Metoden vil implementeres i praksiskurset CAREIN, og det vil holdes infomøter og workshops for brukerne i perioden 2024-2025.

Fra 2026 skal alle som håndterer mus ved KPM OUS benytte raffinerte metoder ved forflytning, og løfting av mus etter halen vil ikke tillates etter 2025.

 

Selv om de raffinerte metodene skal benyttes ved forflytning, vil det fortsatt være behov for fysisk fengsling av musene for praktiske prosedyrer. Metoden er da at musen først hentes fra buret ved bruk av raffinerte håndteringsteknikker og deretter at en griper ved halebasis og/eller i nakkeskinnet for trygg og sikker fysisk fengsling etter standard metode.

 

Mer informasjon om metoden kan finnes her: Mouse handling | NC3Rs

 

Referanser

1. Hurst, J., West, R. Taming anxiety in laboratory mice. Nat Methods7, 825–826 (2010)

2. Gouveia, K., Hurst, J.L. Improving the practicality of using non-aversive handling methods to reduce background stress and anxiety in laboratory mice. Sci Rep9, 20305 (2019)

3. Henderson, L.J., Dani, B., Serrano, E.M.N. et al.Benefits of tunnel handling persist after repeated restraint, injection and anaesthesia. Sci Rep 10, 14562 (2020)