KPM seksjoner

Avdeling for Komparativ medisin OUS består av tre seksjoner beliggende på hhv Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål.

Sist oppdatert 30.09.2022