Kompetansekrav og forsøksdyrkurs

Alle som skal utføre forsøk med dyr må ha gjennomført kurs som dekker beskrivelsene i artikkel 23 og vedlegg V i direktivet 2010/63/EU. Kurs må også dekke krav til opplæring og kompetanse i funksjon A, B og D, jf "EUs education and training framework."

Arrangeres to ganger per år og består av to emnekoder, MF9495T (teori) og MF9495P (praksis). CAREIN-kurset (MF9495T og MF9495P ) dekker til sammen EU funksjon A, B og D, med tilleggsmodulene 20-22. Kurset har vært tilbudt i Norge siden 2019.

MF9495P gir innledende praktisk trening i basale teknikker med gnagere, og ved OUS gis praksisen av KPM-ansatte som er sertifiserte CAREiN-instruktører.

​Se UiOs nettsider, MF9495T og MF9495P, for mer informasjon. 
Se vedlagte notat om påmelding for forskere som ikke har studierett ved UiO.

For å kunne arbeide med forsøksdyr må en ha bestått både teorikurs og praksiskurs. Ordningen med at praksisdelen med gnagere ble holdt av veileder eller tilsvarende gjelder ikke lenger og er nå erstattet med et formelt praksiskurs. Det er kun praksis gjennomført i praksiskurs med godkjente CAREIN-instruktører som vil godkjennes.

Ved KPM-OUS tilbys praksisplass ved kurset MF9495P for studenter tilknyttet OUS og Klinmed UiO. Høsten 2022 vil praksis ved OUS tilbys ukene 40, 41 og 44 for studenter som er tatt opp til kurset MF9495P. Nærmere informasjon om påmelding formidles til studenter etter påmelding til MF9495P. Kurset gir praktisk trening i grunnleggende teknikker. Etter bestått kurs MF9495P er det ansvarlig søker/gruppeleder som er ansvarlig for videre opplæring under tilsyn i egen gruppe inntil en kan arbeide selvstendig.​​

 

Sist oppdatert 30.09.2022