CPD-kurs for KPMs brukere

Kurset skal gjennomføres minimum hvert 5. år og tas via Læringsportalen OUS.

Publisert 14.11.2023

Alle som arbeider med dyr skal opprettholde kompetansen gjennom kontinuerlig praksis og utdanning som angitt i Forsøksdyrforskriftens §24, 2. ledd. I EUs "Education and Training Framework document" er dette beskrevet som Continuing Professional Development (CPD).

 

Kurset skal gjennomføres minimum hvert 5. år og tas via Læringsportalen OUS.

Følg denne lenken for å åpne kurset i Læringsportalen

 

Eksterne brukere som ikke har tilgang til Læringsportalen, bes henvende seg til KPM via dette nettskjema for videre veiledning.

 

For eksisterende brukere som tilhører målgruppen*, er frist for gjennomføring innen 31. mars 2024

 

*Målgruppen for CPD-kurset er brukere ved KPM som har gjennomført relevant forsøksdyrkurs i hht FELASA krav til kategori C personell eller EU funksjon A og/eller B for mer enn 5 år siden og etter 1996.