Oral dosering av buprenorfin i rotte

Oral dosering med buprenorfin er forventet standard valg når en prosedyre indikerer bruk av buprenorfin analgesi i rotte ved KPM OUS. Brukere som vil dosere rotter oralt med buprenorfin må sende endringsmelding om dette via aktuell FOTS id. 

Publisert 07.11.2023


Resultatene fra forsøk med oral og SC dosering av buprenorfin i rotte, gjennomført ved KPM OUS, ble publisert i Laboratory Animals høsten 2023 Clinical efficacy of buprenorphine after oral dosing in rats undergoing major surgery. Resultatene fra studiet viser stabile serumnivåer av buprenorfin i 24h etter oral gavage (0,4 mg/kg), mens serumnivåer etter SC dosering av anbefalt dose (0,05 mg/kg) viser raskt fallende nivåer og en varighet som ikke samsvarer med en 8 timers doseringsfrekvens. Forskjellen i buprenorfinnivåer og stabilitet i serum avspeiles i kliniske observasjoner, der rotter dosert oralt spiser mer og har en langt mer positiv vektutvikling etter operasjon.

Med bakgrunn i dette er oral dosering med buprenorfin nå forventet standard valg ved KPM OUS når en prosedyre indikerer bruk av buprenorfin analgesi i rotte. Brukere som vil dosere rotter oralt med buprenorfin må sende endringsmelding om dette via aktuell FOTS id, hvis det ikke allerede er beskrevet i søknaden.

 
KPM OUS prosedyre for medikamentell smertelindring av gnagere
Se Analgesia protocols for rodents (SOP 134760).