Et grønt eple på toppen av bøker

Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering Helse Sør-Øst (RegUt HSØ)

I samsvar med spesialistforskriften fikk Helse Sør-Øst RHF i 2016 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å opprette et regionalt utdanningssenter for LIS ved Oslo universitetssykehus. Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering Helse Sør-Øst (RegUt HSØ) skal bidra til å sikre regional og nasjonal samordning av læringsaktiviteter, kursinformasjon og utdanningsløp.

Hver av de fire helseregionene har et regionalt senter for utdanning av leger i spesialisering (RegUt) som samarbeider for å ivareta læringsaktiviteter og andre oppgaver i ny ordning for legenes spesialistutdanning.

Som for de andre tre regionale utdanningssentrene har RegUt HSØ mandat til å bidra til bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene og bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid om utdanningsløp, læringsaktiviteter, veiledning og kompetansevurdering slik at en oppnår et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt.

RegUt HSØ har ansvar for nettsiden spesialisthelsetjenesten.no/lis, som inneholder nasjonal samordet informasjon til leger i spesialisering om spesialistutdanningen. Her finner man informasjon om utdanningen i de ulike spesialitenene, Helsedirektoratets nasjonalt anbefalte kurs, Kompetanseportalen og mye mer.

g_a98753a9_f51b_4de9_935e_953f5b922475

For mer informasjon om Regionalt utdanningssenter Helse Sør-Øst, se her:

Regionalt utdanningssenter for LIS i Helse Sør-Øst (RegUt HSØ)

Kontakt oss

g_0193dc16_2538_441c_b2df_5d80c7a1902d

Vi holder til ved Oslo universitetssykehus i bygg 30, inngang C, på Ullevål.

Spesialistutdanning av leger

RegUt HSØ har ansvar for nettsiden spesialisthelsetjenesten.no/lis, som inneholder nasjonal samordet informasjon til leger i spesialisering om spesialistutdanningen. Her finner man informasjon om utdanningen i de ulike spesialitenene, Helsedirektoratets nasjonalt anbefalte kurs, Kompetanseportalen og mye mer.

spesialisthelsetjenesten.no/lis
En gruppe kirurger som utfører kirurgi

Kontakt

Postadresse

Regionalt utdanningssenter for LIS HSØ (RegUt HSØ)
Oslo universitetssykehus
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo

E-post

regutkurs@ous-hf.no

Slik finner du fram

Oppmøtested

RegUt HSØ holder til ved Oslo universitetssykehus i bygg 30, inngang C, på Ullevål.

Ullevål sykehus Bygg 30

Kirkeveien 166

0450 Oslo