Oslo sykehusservice

Oslo sykehusservice skal i størst mulig grad ivareta sykehusets samlede behov for støttefunksjoner til beste for pasientbehandlingen. Klinikkene skal ikke bruke unødvendig tid på administrasjon og oppfølging av støttefunksjoner.

Vårt tjeneste- og leveransetilbud skal oppleves som en integrert del av kjernevirksomheten. Vi skal også være aktive pådrivere for samhandling i Oslo-området til det beste for Oslo universitetssykehus og andre foretak i Helse Sør-Øst. 

Vår visjon: "OSS er ledende på støttetjenester til sykehus".

Oslo sykehusservice består av følgende områder:

 • Administrative fellesfunksjoner: Regnskap, LIS og virksomhetsstyring, Kliniske systemer, Personalforvaltning, Dokumentsenter, Aktivitetsdata og analyse, Kompetanseutvikling, Tolketjenesten
 • Arbeidsmiljøavdelingen
 • Avdeling for smittevern
 • Forskningsstøtte: Komparativ medisin, Forskningsadministrasjon og biobank, Forskningsstøtte kliniske systemer, Oslo senter for biostatistikk, Registerstøtte. 
 • Innkjøp og logistikkavdelingen
  Vare og tekstilforsyning, Transport- og portør.
 • Kjøkkenavdelingen
 • Renholdsavdelingen 
 • Eiendomsavdelingen: Forvaltning, Drift og vedlikehold, Prosjekt, Vakt og sikkerhet, Parkering, Sentralbord, Resepsjon, Kundesenter.
 • OSS-stab: Økonomi, HR og Kommunikasjon.

OSS ledes av direktør Geir Teigstad, tlf. 95 97 90 72.

Økonomileder: Magnus Hatling Landro, tlf. 93 45 19 42.

HR leder: Ramona E. Braanen, tlf. 99 29 25 34.

Kommunikasjonsrådgiver: Katrina Chamberlain, tlf. 95 78 08 11.

Kontakt

Telefon

Sentralbord

23 07 50 00
 • Mandag 07:30 - 15:00
 • Tirsdag 07:30 - 15:00
 • Onsdag 07:30 - 15:00
 • Torsdag 07:30 - 15:00
 • Fredag 07:30 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Hastetelefoner eiendom Aker

22 89 40 00

Hastetelefoner eiendom Radiumhospitalet og SSE

22 93 48 78

Rikshospitalet og Gaustad

23 07 04 06
Inkludert BUP Sogn.

Ullevål og Dikemark

23 02 70 10
Andre steder kan ta kontakt med driftskontoret på Ullevål.

Postadresse

Oslo universitetssykehus
Rikshospitalet, Oslo sykehusservice
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Forskningsveien 2A, 5. etasje.
En bygning med glassvinduer

Forskningsveien 2A

Forskningsveien 2A

0373 Oslo

 • 21. november 2023
  Adkomstorget på Rikshospitalet blir stengt

  På grunn av bygging av Nye Rikshospitalet blir dagens adkomsttorg stengt 15. januar 2024. En ny midlertidig hovedinngang blir etablert ved fløy C2 og C3. Den skal stå ferdig når dagens adkomsttorg blir stengt.

 • 14. november 2023
  CPD-kurs for KPMs brukere

  Kurset skal gjennomføres minimum hvert 5. år og tas via Læringsportalen OUS.

 • 9. november 2023
  Bestillingsfrister dyr jul/nyttår 2023/2024

  Se her for nærmere info.