Operasjon av håndledd. @ Shutterstock 1793996053

Seksjon for hånd- og albuekirurgi

Seksjonen behandler pasienter med akutte og degenerative hånd- og håndleddslidelser, inklusive følgetilstander etter skade. Innenfor elektiv albuekirurgi gjøres både åpne og artroskopiske prosedyrer og seksjonen fungerer som en referanseavdeling. Overlegene ved seksjonen har forskningsaktivitet og har etablert et register for behandling av elektive albuelidelser. Seksjonen er ledet av Sondre Hassellund.

Håndkirurgene ved Trondheimsveien 233 opererer cirka 500 elektive inngrep fordelt på 4,5 operasjonsstuer ukentlig. Her drives vanlig elektiv håndkirurgi med unntak av lands- eller de facto landsfunksjonene som utføres ved Rikshospitalet. I tillegg utføres det kirurgi på regions pasienter og mange albueinngrep (åpen og artroskopisk kirurgi) som en flerregional funksjon.

Seksjonen har et utstrakt samarbeid med Skadelegevakten for behandlingen av cirka 900 hånd- og håndledds frakturer og en del av de mindre bløtdelsskadene fra hele Oslo som kan planlegges til vanlig arbeidstid.

Tjenesten fungerer i praksis som en 1.5-linjetjeneste, altså en samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten, som gir god kunnskapsoverføring og hvor lokalsykehusene avlastes i og med at pasienten blir avklart allerede i førstelinjen av håndkirurg. I denne behandlingssløyfen deltar 8 av supervisorlegene ansatt ved skadelegevakten også i den operative delen av behandlingen av pasientene. Pasientene følges også opp ved Skadelegevakten, men med håndkirurg nært tilgjengelig.

Replantasjonskirurgien og de stor håndskadene tas imot og opereres ved Rikshospitalet. Det samme gjelder all kirurgi på barn. Større håndskader på multitraumepasienter innlegges ved Ullevål, hvor replantasjonsvakten ved Rikshospitalet bistår i behandlingen ved behov. De øvrige traumene som normalt er hjemmehørende ved Ullevål håndteres ved Ullevål fra mandag til torsdag, mens Rikshospitalet tar all akuttkirurgi fra fredag til mandag.

 • Sykepleier vil ha utreisesamtale med deg og eventuell informasjon utdeles.
 • Kirurgen vil vurdere om du trenger kontroll på poliklinikken. Du vil i så fall få en innkalling til dette i posten.
 • Du vil få nødvendig smertestillende medikamenter ved utreise. Operatør kommer og fyller ut resepter, sykemelding, rekvisisjoner etter behov.
 • Du får med deg kopi av operasjonsbeskrivelsen (blir også tilgjengelig i min journal).
 • Sting/hudklips fjernes hos fastlege ca. 14 dager etter operasjon.
 • Ved behov for utvidet sykemelding må du ta kontakt med din fastlege.

 • Ortopedisk avdeling tar ikke ansvar for verdisaker som oppbevares på rommet og vi har begrenset deponeringsmulighet. Vi anbefaler at du legger igjen smykker og verdisaker hjemme.
 • Husk kort/penger til egenandel ved hjemreise.
 • Egenandel for dagkirurgi vil bli fakturert og sendt til din hjemadresse

Dersom du skal opereres i hofte, kne og fot trenger du krykker og dette må du skaffe og ta med ved innleggelse.
 
For beboere i Oslo er adressen:
NAV hjelpemiddelsentral for midlertidig utlån i Oslo og Akershus
Kabelgata 2, 0580 Oslo.
 
Åpningstid: Mandag til fredag 09:00–15:00.
Telefon: 407 02 803
 
Beboere utenfor Oslo kan låne hjelpemidler av Hjelpemiddellageret på hjemstedet sitt.

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Ortopedisk avdeling Aker
Seksjon for hånd- og albuekirurgi
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

2.etg.

En vei med bygninger på siden

Ortopedisk avdeling Aker

Aker sykehus, bygg 40

Trondheimsveien 233

0587 Oslo

Taxi

Hvis du av medisinske grunner er nødt til å ta drosje til eller fra legevakten, betaler du egenandel for turen. Det er legen som vurderer om du trenger taxi. Planlagte reiser til oppfølgingstime bestilles på forhånd av den som skal behandle deg, eventuelt den som henviser deg.

Kollektivtransport

​Vi holder til på Aker sykehus, bygg 40. Trikk og buss finner du enten ved å søke i Google Maps eller på ruter.no.

Nærmeste kollektivholdeplass er Aker sykehus i Trondheimsveien, og dette er den enkleste adkomsten til legevakten med buss.

 • Her stopper buss 31, 33 og 58.
  • Buss 31 har avgang hvert tiende minutt frem til klokken 00:45.
  • Fra klokken 01 på hverdager er det avgang hver halvtime.
  • Natt til fredag og lørdag er det avgang hvert femtende minutt.
 • Det er også mulig å ta t-bane 4 og 5, buss 23 og 24 og trikk 17 til Sinsenkrysset, og ta buss videre til Aker sykehus. Følg skilting til legevakten.
 • Kommer du fra nord og reiser mot sentrum kan du også ta buss 380 og 390 til Aker sykehus.
 • Eventuelt kan du følge gruslagt gangvei opp til legevakten fra nordsiden av Sinsenkrysset. Deler av gangveien er bratt og deler av den er lagt i gangtunnel grunnet byggearbeider. Den egner seg derfor best til personer uten fysiske hjelpemidler som rullestol eller barnevogn.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.