En kirurg som oprerer sett gjennom et vindu i døren til operasjonssalen.

Seksjon for operasjon ortopedi Ullevål

Her utfører vi planlagte ortopediske  operasjoner både på inneliggende og dagkirurgiske pasienter. I tillegg opererer vi øyeblikkelig hjelp.

Seksjonsleder for operasjon ortopedi Ullevål: Elisabeth Andreen. Enhetsleder ortopedisk operasjon Ullevål: Lillian Beate Haukås. Enhetsleder ortopedisk operasjon ved Trondheimsveien 233, Aker sykehusområde, bygg 40: Annette Hansen.

Ortopedisk avdeling Ullevål har operasjonsdrift ved Ullevål sykehus og i Trondheimsveien 233.
Størstedelen av øyeblikkelig hjelp operasjoner gjøres ved Ullevål og Trondheimsveien 233, og noe ved Rikshospitalet. Barn med ulike ortopediske skader og lidelser opereres som hovedregel ved Rikshospitalet. Det er nær samhandling med operasjonsdrift på Ullevål og Trondheimsveien 233.

Pasienter ved Seksjon for ortopedisk traumatologi, Protesekirurgi og degenerative rygglidelser, traume og fraktursekvele opereres ved Ullevål.

Pasienter ved Seksjon for artroskopisk kirurgi, hånd- og underarmskirurgi opereres ved Trondheimsveien 233, og fot- og ankelkirurgi opereres både på Ullevål og i Trondheimsveien.

Ikke utfyllende liste:

  • Innsetting av protese i skulder, albue, kne, hofte
  • Operasjoner i ryggen
  • Kikkhullsoperasjoner i ledd (artroskopisk kirurgi)
  • Operasjon i hender og føtter
  • Korrigering av fotdeformiteter
  • Operasjoner for bekken- og hoftelidelser
  • Operasjon av svulster i bevegelsesapparatet
  • Amputasjoner og "reparasjon" av ulike typer sår
  • Operasjoner etter ulike skader (brudd, hånd- og fotskader). Les mer om f.eks. håndleddsbrudd her.

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Ortopedisk avdeling Ullevål
Seksjon for operasjon ortopedi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

I innkallingsbrevet vil det stå hvor og når du skal møte til operasjon. Kartlenker finner du lenger ned på siden.

Operasjon venteliste i Kirkeveien, Ullevål sykehus.
Tlf.: 23 02 74 40, (tirsdag til torsdag kl. 08.30–11.00).

Operasjon venteliste i Trondheimsveien 233, Aker sykehusområde, bygg 40.
Tlf.: 23 01 35 35 (tirsdag til torsdag kl. 08.30–11.00).
En vei med bygninger på siden

Ortopedisk avdeling Aker

Aker sykehus, bygg 40

Trondheimsveien 233

0587 Oslo

Ullevål hovedinngang i sol

Foto: Oslo universitetssykehus

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0455 Oslo

Kollektivtrafikk til Aker sykehus

Buss nr. 31 går fra Fornebu via Jernbanetorget til Aker sykehus.

T-banelinje 5 stopper på Sinsen T. Derfra bør du nå ta buss 31 videre ett stopp. Det er mulig å gå gangveien fra Sinsenkrysset i Trondheimsveien som er midlertidig lagt i gangtunnel under byggingen av nye Aker sykehus.

For rutetider se ruter.no.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.