Ekspertsykehuset

Skadelegevakten i Oslo – en av Europas største

Det er juli og sommersol, og i hagen hopper Matheo på tre år opp og ned på sin nye trampoline. Som alle barn på trampoline hyler han av fryd, men plutselig forvandles glede til gråt når han faller og tar seg for med venstre arm.

Bilde av Matheo og dr. Øyvind

Matheo og dr. Øyvind. Foto: Skadelegevakten, OUS.

Tekst: Knut Melhuus, avdelingsleder ved Ortopedisk avdeling, Skadelegevakten, Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: Anders Bayer, OUS, Skadelegevakten i Oslo og illustrasjon ved Jan E. Birkelid.

Bilde av Knut Melhuus.

Knut Melhuus, avdelingsleder. Foto: Anders Bayer, OUS.

Neste stopp er Skadelegevakten i Storgata 40, hvor barn som han og alle andre, har fått god hjelp i mer enn 100 år.

På Skadelegevakten – en av de største i Europa med 120 000 konsultasjoner i året – er det fullt av folk fordi det er sommer og mange skader. Men fordi han har vondt, og fordi han er liten, kommer Matheo raskt inn til legen.

Røn​tgen og «Plaster of Paris»

Litt rart at alle bruker munnbind og ikke han, men pappa har forklart at det er fordi ingen skal bli smittet av den nye sykdommen.

Matheo har fått smertestillende tablett av en sykepleier og skal først inn til røntgen. En røntgenavdeling som har 100-årsjubileum nettopp i 2021. Røntgenbilde av albuen viser et lite brudd, og en gipstekniker legger gips på albuen. Våte strimler med hvit gips som avgir varme når den stivner. Denne kalkgipsen, «Plaster of Paris», ble introdusert der i 1850, og har vært Skadelegevaktens varemerke i alle år.

Illustrasjon av et barn som hopper oppover og roper av glede.

"Mange ønsket et forbud!"

Lines trampoline​​

Det var solskinn
og sommerstille
og livet
var slett ikke ille,
men nabojentas
trampoline
ga meg dundrende
hodepine.
Men lørdag  morgen
falt alt til ro
da leggen til Line
brakk i to,
og ekte glede
fylte mitt sinn
da trampolinen
havnet på Finn.

 Legevakten i Storgata 40 består av en kommunal Allmennlegevakt som behandler sykdom, og Skadelegevakten som er en avdeling under Ortopedisk klinikk på OUS.

Skadelegevakten har cirka 140 ansatte – leger, sykepleiere, hjelpepleiere, gipsteknikere og kontoransatte, og all førstegangsbehandling skjer i bygningens 1. etasje. Oppover i etasjene har Skadelegevakten operasjonsstuer, poliklinikk og sengepost felles med Ullevåldelen av Ortopedisk klinikk.

Skadelegevakten er felles poliklinikk for alle sykehus i Oslo og eneste offentlige tilbud for skadebehandling i hovedstaden.

Skadelegevaktens s​​ignaturskade

Den 15. August 2019 ble skade nummer fire millioner etter åpningen 1. februar 1900 behandlet. En kvinne med brudd i håndleddet, eller «Fraktura radii typica» som skaden heter på latin. Dette er Skadelegevaktens signaturskade, og diagnosen ble første gang beskrevet i 1814.

Tilstrømningen til Skadelegevakten har, med unntak av det siste året under pandemien, vært jevnt økende de siste 30 årene. I takt med befolkningstilveksten i Oslo.

I snart 25 år har Skadelegevakten registrert alle skader i et nasjonalt skaderegister opprettet for å overvåke om det er skademåter i samfunnet som utvikler seg i en retning som krever forebyggende tiltak. Da bruken av trampoline gjorde et hopp rett etter tusenårsskifte, og skadeantallet økte tilsvarende, var det mange som ønsket et forbud mot aktiviteten. Vår registrering viste imidlertid at det var få alvorlige skader. Med sikkerhetsnett og enkle kjøreregler for bruk mente vi at summen av stor idrettsglede og bedre motoriske ferdigheter mer enn oppveide det negative ved skadene.

I tillegg til en fortløpende enkel registrering av alle skader har Skadelegevakten gjennom flere år foretatt dybderegistrering av utvalgte skademåter; voldsskader (1994 og 2012), sykkelskader (2014 og 2019), barnehage- og skoleskader (2015) og fotgjengerskader (2016). Dette har gitt samfunnet verdifull kunnskap i arbeidet med å forebygge skader.

Elektriske sparkesykler

Våren 2019 ble Oslo oversvømmet av elektriske sparkesykler, og det var ingen overraskelse at «dette vil ergre de store mens alle de små vil det more». Skadefrekvens og skadealvor, spesielt på nattestid, tilsa imidlertid strakstiltak, og for første gang i historien holdt Skadelegevakten pressekonferanse for å informere om en skadesituasjon ute av kontroll.

En pressekonferanse som ble en øyeåpner for våre politikere, og som resulterte i at våre foreslåtte tiltak ble innført.

Tilbake til Matheo. Med gips på er smertene borte, og han reiser stolt hjem til mamma og lillebror. Og håper at noen vil tegne på gipsen. For han har vært misunnelig på Omar, som har gått med en sånn gips i barnehagen.

Brudd hos barn gror heldigvis fort, og to uker med gips er sikkert nok. Og bra er det, for ute er det varmt, og Matheo har fått beskjed om at han ikke kan bade med gips på armen.

Les mer​​

Sist oppdatert 28.07.2023