Ekspertsykehuset

Live fikk Livopan

Lille Live kommer til Skadelegevakten sammen med pappa. Hun er førsteårs cheerleader og har falt og fått et kutt i pannen som trenger noen sting. Pappa har forberedt henne på at hun må få medisin i baken, en sprøyte i såret og at sterke hender må holde henne fast under syingen – og Live gruer seg veldig og gråter. Men slik behandling er heldigvis ikke vanlig lenger på Skadelegevakten – for nå har vi startet med Livopan!

Bilde av Rasmus-bamsen som får lystgass.
Sykepleier Christine viser på Rasmus hvordan det er å ha lystgassmaske på seg. Foto: Skadelegevakten i Oslo.
Bilde av Knut Melhuus

Knut Melhuus

Tekst: Knut Melhuus, avdelingsleder ved Ortopedisk avdeling - Skadelegevakten, Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus, (OUS). Foto: Anders Bayer, OUS, Skadelegevakten, OUS og illustrasjon av Jan E. Birkelid.

Prosje​​kt lystgass

Våren 2021 var Skadelegevakten så heldig å bli invitert med på et prosjekt som heter «Lystgass til barn i OUS».

Sykepleier Kine Bamrud fikk ansvar for gjennomføre en utprøving av Livopan® (en blanding av 50 prosent lystgass og 50 prosent oksygen) ved smertefulle prosedyrer hos barn og unge.

Det har lenge vært kjent at smerte avler smerte og angst avler angst, og under en pandemi med massevaksinering er det spesielt viktig at vi ikke påfører barn sprøyteskrekk unødvendig.

Flere studier har vist at lystgass har god effekt ved sprøytestikk og ved reponering/bandasjering/gipsing.

Lystgass virker lett smertestillende og demper angst, og i store undersøkelser er det ikke vist alvorlige bivirkninger. Eventuelle lette bivirkninger reverseres med 100 prosent oksygen, og barnet trenger ingen observasjon i etterkant.

Gjennomf​øring

På Skadelegevakten ble nødvendig utstyr installert og teoretisk og praktisk opplæring ble gitt.

Tirsdag 6. april fikk det første barnet Livopan® under kyndig veiledning av en sykepleier fra kirurgisk avdeling for barn på OUS.

I løpet av sommeren har flere sykepleiere fått opplæring, og per i dag har mer enn 100 barn fått glede av behandlingen. I en rolig atmosfære i et lukket rom gir en sykepleier barnet lystgass på maske.

Bilde av dukken Rasmus får Livopan

Sykepleier Christine og Rasmus. Begge med maske.

Nesten alle barn tar masken uten problemer når vi først har vist på Rasmus (se foto) at dette er helt ufarlig. Erfaringen så langt er at de ansatte er i lykkerus hver gang en smertefull prosedyre gjennomføres uten gråt, og stemningen har til tider vært så god at man har mistenkt lekkasje fra kolben med lystgass.  Det som før ofte var en kamp mellom barn og behandlere har nå blitt et lagspill med bare vinnere.
Ilustrasjon av cheerleadere som står oppå hverandre.

Illustrasjon av Jan E. Birkelid og dikt av Knut Melhuus.

Lykken i livet

Med vågale opp- og nedsider
fant Live lykken som
cheerleader.

Men er det idrett når
piruetter
må gjennomføres med
musefletter?

Og Live er dette sunt mon
tro
når dere som murer i
Jeriko,
faller om kull som
dominobrikker
med tights og topper og
pyntestrikker?


«Jeg drømte at jeg var i Legoland», sa Live da såret var sydd, og gikk sammen med pappa smilende ut i solskinnet med et pent sydd sår i pannen og et lite lykketroll i hånden som varige minner om en god opplevelse.

Skadelegevakten har per i dag ikke kompetanse til å gi Livopan® døgnet rundt, men målet er at dette etter hvert skal bli et tilbud til alle barn og unge.

Les mer​​

Sist oppdatert 01.08.2023