Ekspertsykehuset

En Sareptas krukke for forskere!

Hvert år kommer rundt 65 000 kvinner, menn og barn til Skadelegevakten i Oslo etter små og store akutte skader. Det er en uuttømmelig kilde til ny lærdom og kunnskap!

Bilde av Oftebro og Enger
Skulderstudien: I denne studien ble funn ved vanlig klinisk undersøkelse sammenlignet med funn ved ultralyd. Lege Ingrid Oftebro og lege og stipendiat Martine Enger. Foto: Skadelegevakten, OUS.

Tekst: Martine Enger, overlege ved Ortopedisk avdeling, Skadelegevakten, Oslo universitetssykehus. Foto: Skadelegevakten, OUS og Shutterstock.

Tore skadet skulderen på sykkel for 7 år siden. I mai ble han sammen med 286 andre med samme type skulderskade i 2013–2014 invitert tilbake til Skadelegevakten [1].

Forskerne ville gjerne vite hvordan det hadde gått med ham og de andre som hadde hatt skade på leddet mellom kragebenet og det høyeste punktet på skulderbladet (AC-leddet).  

Leddet kalles også «det glemte leddet» siden det er relativt lite studert. Studien er viktig både for å lære mer om hvordan slike skader forløper over lengre tid, og som kvalitetskontroll av arbeidet vi gjør.

Røntgenbilde av skuler

AC-leddskade med feilstilling i leddet mellom kragebenet og det høyeste punktet på skulderbladet. Foto: Shutterstock.

Drømm​​ested for forskere

Skadelegevakten er felles skadepoliklinikk for hele byen uavhengig av om du sogner til Ullevål, Lovisenberg, Diakonhjemmet, AHUS eller et utenbys sykehus.

Det at alle i Oslo kan henvende seg direkte og bli behandlet på ett sted, gjør Skadelegevakten til et drømmested for forskere som vil studere forekomst av skader!

Og fordi byen er stor blir resultatene mer pålitelige enn i mindre studier.

Studiene som pågår ved Skadelegevakten

Det første doktorgradsprosjektet på Skadelegevakten etter tusenårsskiftet var skulderstudien i 2013–2014 som kartla alle skulderskader gjennom et år. Forskerne fant blant annet at unge menn og eldre var mest utsatt, og at 1/3 av skadene var idrettsrelatert [2, 3]. Studien la grunnlaget for at vi nå kan kalle inn pasientene med samme skade som Tore til etterundersøkelse.

Flere av legene på Skadelegevakten tar doktorgrad i kombinasjon med at de jobber på skadepoliklinikken. Prosjektene vil kunne gi ny kunnskap og bedre behandling for pasientene. I tillegg til de to skulderstudiene er det fire pågående studier:

 • Osteoporosestudien har sørget for at alle over 50 år med bruddskade har fått tilbud om måling av bentetthet. Studien vil belyse forekomsten av nedsatt bentetthet hos Oslofolk som pådrar seg brudd. (Ida Lund)

Les blogginnlegg fra Ekspertsykehuset: Ett brudd er nok.

Bilde av Skjaker, Blich og Torgalsen

AC-leddstudien i koronatider: Lege og stipendiat Stein Arve Skjaker, fysioterapeut Ingvild Blich og lege Andreas Torgalsen, Skadelegevakten, OUS. Foto: Skadelegevakten, OUS.

 • Fallprosjektet er et samarbeid med Oslo kommune og Folkehelseinstituttet. Der undersøker vi om en fallmelding som leder til en sjekk hos fastlegen og et fallforebyggende hjemmebesøk fra bydelenes tjenester kan redusere risiko for nye fall hos personer over 65 år. (Ruth Aga)
 • To studier dreier seg om Skadelegevaktens «signaturskade», håndleddsbrudd! Den ene studien undersøker om forekomsten har endret seg de siste 20 årene. Før har Oslo ligget i verdenstoppen, gjør vi fortsatt det? (Ingrid Oftebro)
 • Den andre håndleddsbruddstudien sammenligner to måter å operere håndleddsbrudd på. Kanskje er en enkel operasjon med stålpinner som fjernes når bruddet har grodd like bra som å sette inn en støtteplate festet med skruer? (Børge Olsen)

   
  Bilde av håndleddsbrudd
  Bilde av håndleddsbrudd

  Håndleddsbrudd operert med stålpinner til venstre, og med plate og skruer til høyre. Foto: Børge Olsen, OUS.

Skadelegevakten har et nært samarbeid med de andre avdelingene i Ortopedisk klinikk, som har flere pågående studier om behandling av blant annet skader i mellomfot, hæl, ankel, kne, håndledd, albue og skulder.

Bli med i forskningsstudie

Hvis du en gang skulle pådra deg en skade og kommer til behandling på Skadelegevakten, kan det hende at du vil bli spurt om å delta i en forskningsstudie.

Det er alltid frivillig å delta, og om man ikke kan eller ønsker å bli med, vil vi uansett gi den beste behandlingen vi kan.

Det at vi er aktive forskere gjør at vi hele tiden oppdateres på fagområdene våre, og det kommer alle pasienter til gode! 

1. Skjaker, S.A., et al., Young men in sports are at highest risk of acromioclavicular joint injuries: a prospective cohort study. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 2020.

2. Enger, M., et al., Shoulder injuries from birth to old age: A 1-year prospective study of 3031 shoulder injuries in an urban population. Injury, 2018. 49(7): p. 1324-1329.

3. Enger, M., et al., Sports-related acute shoulder injuries in an urban population BMJ Open Sport & Exercise Medicine, 2019. 5(1): p. e000551.

Les mer​​

Sist oppdatert 31.08.2023