Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme

Kompetansetjenesten jobber med å styrke kvaliteten på tjenestene innenfor epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst. Vi arrangerer kurs, informerer, underviser og gir råd og veiledning. Kompetansetjenesten bidrar til planleggingen av innleggelser av pasienter med dobbeltdiagnosen epilepsi og autisme ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE).

Kontakt

Telefon

  • Fredag 09:00 - 11:00
  • Mandag STENGT
  • Tirsdag STENGT
  • Onsdag STENGT
  • Torsdag STENGT
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Slik finner du fram

En bygning med parkeringsplass

SSE Sandvika

G. F. Henriksens vei 29

1337 Sandvika

Arrangementer