Nysgjerrig på nasjonale kurs ved SSE?

Over 100 helsepersonell fra hele landet har vært på kurs ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) i vår. I tillegg deltok 160 på webinar. Kanskje et kurs ved SSE er noe for deg og dine kollegaer?

En gruppe mennesker som sitter ved et bord
Vårens kurs fra SSE: PNES (psykogene, ikke epileptiske anfall), Epilepsi, autisme og utviklingshemming, samt webinar om epilepsi og skole. Nedenfor finner du informasjon kursene og hvor du får vite om våre kommende kurs.

Når det ikke er epilepsi - hva da? Dagskurs om PNES for helsepersonell

Over 50 psykologer, psykiatere, leger, sykepleiere, fysioterapeuter og annet helsepersonell deltok på kurset på SSE i april. - PNES-diagnosen krever tverrfaglig tilnærming, og det er flott at vi får tilhørere fra så mange ulike yrkesgrupper, sier undervisningsleder Ellen Kjendbakke. I år var det flere psykomotoriske fysioterapeuter og ergoterapeuter enn tidligere år.

Bilde av de tre første foreleserne på PNES-kurset

Foto: Oslo universitetssykehus

Overlege Antonia Villagran (t.h.) gav først en oversikt over diagnosen, utredning og behandling. Overlege Oliver Henning (t.v.) fortalte om PNES-diagnostikk med videodemonstrasjon. Fag og forskningssykepleier Hilde N. Karterud (midten) snakket om formidling av diagnosen og hvordan det går på sikt med ungdom med PNES.

Andre foredragsholderene fra SSE snakket om et case fra barneavdelingen og psykologiske aspekter ved PNES. En psykomotorisk fysioterapeut ga en innføring i kroppen og PNES. Deltagerne fikk også høre et rørende innlegg fra en brukerrepresentant om hvordan det er å være mor til en jente med PNES. Ekstern foredragsholder psykologspesialist PhD Akiah Astral Ottesen snakket om traume og dissosiasjon ved PNES. 

Evaluering 

-  Det er viktig å spre kompetanse om en diagnose som er ukjent for mange, sier Hilde Karterud. Kurset og foredragsholderne fikk gode tilbakemeldinger fra deltagerne:

  • Foredragsholderne kommer fra ulike grupper helsepersonell, noe som gir en bedre forståelse av hvor kompleks pasientgruppen og diagnosen er.
  • Innholdet var relevant.
  • Spesielt nyttig var at man fikk se videoer med både PNES-anfall og epilepsianfall.

Godkjenning

- Vi søker alltid godkjenning for våre PNES-kurs, sier Ellen Kjendbakke. Kurset er godkjent med: 

  • 6 timer innen allmennmedisin, nevrologi, psykiatri, barnesykdommer og barne- og ungdomspsykiatri av Den norske legeforening
  • 6 timers vedlikeholdskurs av Norsk psykologforening 
  • 6 timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie av Norsk sykepleieforbund. 

Epilepsi, autisme og utviklingshemming

Det møtte 60 deltagere fra boliger, skoler og kommuner rundt i landet på heldagskurset: Epilepsi, autisme og utviklingshemming i mars.

Stor pågang

- Den store pågangen til kurset forteller noe om behovet for oppdatert kunnskap om dobbeltdiagnosen epilepsi og autisme, kommenterer Ellen Kjendbakke. Dessverre sto 15 på venteliste og fikk ikke plass. Disse fikk tilbud om opptak fra to av foredragene. Neste kurs kommer i mars 2025. 

Natvig, Hauge og Kjendbakke under kurset

Foto: Oslo universitetssykehus

Vernepleier Siri Natvig (t.v.) snakket først om klassifikasjon og observasjon av epilepsianfall. Her sammen med rådgiver Nann Hauge og undervisningsleder Ellen Kjendbakke.
Erik Sætre

Foto: Oslo universitetssykehus

Overlege Eirik Sætre snakket om behandling av epilepsianfall. 

Viktig fagstoff - god evaluering

I tillegg til klassifikasjon, observasjon og behandling av epilepsianfall var det foredrag om skadeforebygging, hverdagsvansker, kognitiv fungering samt videodemonstrasjon av anfall. Foredragsholdere var erfarne fagfolk fra SSE, samt en ekstern fra Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse, (NKUP) Trine Lise Bakken. Bakken er engasjerende å høre på og bruker relevante eksempler fra eget liv, både privat og på arbeidsplassen. Alle foreleserne fikk svært gode evalueringer fra kursdeltagerne: mellom 5 og 6 i terningkast.

Blant tilbakemeldingene var: lærerike forelesninger og engasjerte forelesere fra ulike fagfelt. Vanskelig fagstoff ble gjort tilgjengelig og gav innblikk i viktige temaer.

 

Webinar om epilepsi og skole

Mer en halvparten av barn med epilepsi har ulik grad av lærevansker på skolen. Hvordan tilrettelegger vi for disse? Hvilke hjelpemidler og tiltak kan vi sette inn? Det var rundt 160 påmeldte til det direktesendte videokurset: Epilepsi og skole, da Sykehusskolen Solberg skole v/ Spesialsykehuset for epilepsi holdt sitt årlige webinar i april. 

En liten jente som ser på et nettbrett

Foto: Shutterstock

Målgruppen for det direktesendte videokurset er alle som jobber i skolen, PPT og BUP og andre interesserte.

Mer om videokurset

Kurset gir nødvendig medisinsk og psykologisk bakgrunn for å forstå hva epilepsi er og hvordan epilepsien påvirker hjernen fysisk og kognitivt. Kurset gir god generell kunnskap om epilepsi og læring i hele skoleløpet. De påmeldte deltok fra egen PC, eller samlet med kollegaer på jobb. Kurset er gratis.

Temaer

  • Generelt om epilepsi
  • Tilleggsvansker og kognitiv fungering ved epilepsi
  • Konsekvenser og anbefalinger for skolehverdagen for elever med epilepsi
  • Spørretime

Foreleserne var barnelege og psykolog fra SSE, spesialpedagoger / utredere samt logoped / audiopedagog fra Solberg skole. Alle foreleserne deltok under spørretimen. 

Lærings- og mestringskurs

Om høsten holder SSE lærings- og mestringskurs for pårørende til barn med epilepsi.

Videreutdanning

Den heldigitale videreutdanningen: "Epilepsi, helseveiledning og kvalitetsforbedring i praksis" tilbys fra OsloMet og gjennomføres i nært samarbeid med SSE. Om høsten handler studiet om epilepsi, og de fleste foreleserne kommer fra SSE. Les mer om videreutdanningen.

Hvor får du informasjon om våre kurs?

Vi annonserer kurs på våre nettsider, Facebook og nyhetsbrev.

Sist oppdatert 13.05.2024