Videreutdanning: Epilepsi helseveiledning og kvalitetsforbedring i praksis (VEKU)

Videreutdanningen tilbys fra OsloMet og gjennomføres i nært samarbeid med Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Det betyr at du får den nyeste og mest oppdaterte kunnskapen på feltet. Studiet er heldigitalt med webinarer, så du kan fullføre uansett hvor du bor.

En hånd tegner hjerne med kritt på asfalten

Illustrasjon: Shutterstock

Studiet er et samarbeid mellom OsloMet og Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Epilepsiforbundet har vært en viktig pådriver for videreutdanningen.

​​Målg​ruppe

Målgruppen for studiet er ansatte i helse- og omsorgstjenesten eller pedagogisk virksomhet, som ønsker å bidra med kvalitetsforbedring på sin arbeidsplass.​

For å være kvalifisert til utdanningen, må du ha høgskoleutdanning innen helse- og sosialfag eller pedagogikk, eller annen høyere utdanning. Studenter kan også tas opp på grunnlag av realkompetanse. 
Bilde av OsloMet-bygningen  på Bislet

 

​Om undervisni​​ngen

Undervisningen består av webinarer, gruppearbeid og aktiv deltakelse på nettbaserte plattformer som Canvas, og e-læringen i OsloMetX.
 
  1. Semester 1 Epilepsi og helseveiledning (15 stp.): I dette emnet får du innsikt i hvordan det er å leve med epilepsi, og kompetanse på hvordan du kan bidra til økt mestring og livskvalitet. 
  2. Semester 2 Kvalitetsforbedring i praksis innen epilepsiomsorg (15 stp.): Dette emnet gir en innføring i kvalitetsforbedring, innovasjon og endringsarbeid. Det er praktisk rettet og gir erfaring med forbedringsarbeid. Du vil utvikle ferdigheter om systematisk metodebruk, som omfatter teoretisk forankring, datainnsamling, analyse, diskusjon og skriftlig- og muntlig formidling.
  • Studiet gir 30 studiepoeng, og går over 2 semestre
  • Det er 3-4 digitale webinarer hvert semester (kl. 9-14)
  • Hjemmeeksamen over 2 dager i semester 1
  • 9 ukers oppgave/eksamen kvalitetsforbedringsarbeid i praksis i semester 2 
  • Søknadsfristen er medio april hvert år

Digital lærings​form

At videreutdanningen er heldigital, har flere fordeler: Den når et bredere publikum og er enklere å gjennomføre for arbeidsgiver. Mer tid og økonomiske ressurser kan brukes til selve videreutdanningen, i stedet for reise, opphold og eventuell vikarbruk.

Vektlegg​er selvstendighet

Selvstendig studieinnsats er vektlagt. Gjennom digitalt samarbeid, får studentene trening i aktiv helseveiledning, med tanke på å fremme pasienters/brukers mestringskompetanse. Å stille åpne spørsmål og være aktivt lyttende, er viktig. Studentene får også øvelse i å gi og ta imot konstruktive tilbakemeldinger.​

​Fag og foran​​kring i arbeidslivet

- Institutt for atferdsvitenskap ved OsloMet har hovedansvaret i videreutdanningen. SSE bidrar med fagpersoner som foreleser om siste nytt innen epilepsiomsorg, og sikrer kvalitet og forankring i arbeidslivet. Første kull med studenter ble tatt opp i 2018. Epilepsiforbundet har vært en viktig pådriver for denne videreutdanningen, forteller undervisningsleder ved SSE og lærer på videreutdanningen, Ellen Sundland Kjendbakke. 

Hva sier studen​​​tene?

 
Her er noen til bakemeldinger fra en epilepsisykepleier som fullførte studiet våren 2022.

Om video​møter og digitale samlinger

- Å ta studiet digitalt var jo annerledes og utfordrende, men også morsomt. Det er litt vanskeligere å bli ordentlig kjent med sine medstudenter når man kun treffes på videomøter. Det ble bedre når vi fikk møte hverandre i mindre grupper under de digitale samlingene. 

​Fra praksis t​il teori

- Jeg skal innrømme at det også var en stor overgang fra praktisk arbeid som epilepsisykepleier til arbeid til teoretisk pensum og akademisk skriving. Det er på mange måter et dilemma at oppgaven går på praktisk forbedringsarbeid/kvalitetsarbeid i praksis, mens oppgaven er teoretisk og formell.

Om arbeidsme​ngde 

- Studiet gikk for det meste greit å ta ved siden av full jobb. Arbeidsmengden var størst i høst. Når først prosjektbeskrivelsen var skrevet, ble den et nyttig grunnlag for selve oppgaven. Det har vært en lærerik prosess. At tiltakene videreføres tilbake på arbeidsplassen er en bonus. 
 
Sist oppdatert 19.02.2024