Studenter og hospitanter ergoterapi nevrologisk avdeling

Studenter Enhet for ergoterapi i nevrologisk avdeling på Ullevål tar imot ergoterapistudenter i introduksjonspraksis, 1. og 2. årsstudenter fra OsloMet.

Studentene følges opp av veiledere som har funksjon som både hovedveileder og klinisk veileder. 
Hospitering
Ønsker du å hospitere hos oss? Alle hospiteringssøknader behandles sentralt av Oslo Sykehusservice (LINK)

Sist oppdatert 28.05.2024