Fagkurs

Vil styrke fagkompetansen med nye, digitale kurs i basal og klinisk nevrofysiologi

Til sammen er det fire kursmoduler: Electroencefalografi (EEG), nevrografi, elektromyografi (EMG) og fremkalte responsundersøkelser.

Tid og sted

De kursansvarlige ønsker også å speede opp læringshastigheten slik at alle som trenger det, kommer raskere inn i faget. Kursene er nyttige for alle som henviser pasienter til nevrofysiologiske undersøkelser. Her får de introduksjonen digitalt og dermed lett tilgjengelig.

- Kursene handler blant annet om henvisninger til nevrofysiologiske undersøkelser, til å forstå og tolke svarene og slik kunne hjelpe pasienten på best mulig måte. Her hadde jeg raskt fått svar på de spørsmålene jeg lurte på tidligere, forteller LIS-lege Hoang Oanh Pauline Do.

Økt kvalitet og effektivitet

Sammen med seksjonsleder for klinisk nevrofysiologi, Kristian Bernhard Nilsen er hun kursansvarlig, og de brenner for faget og også for å kunne tilby flere faglige, digitale kurs. I følge Nilsen er det for lite av det for LIS-leger.

- Vi ser at det går mot standardisert opplæring over hele verden for å øke kvalitet og effektivitet i utdanningen. Disse kursene fyller et tomrom ved å gi presis kompetanseoppdatering til de som trenger denne kunnskapen, og vi tror de også vil være nyttige innenfor flere fagfelt, sier han, og Pauline Do supplerer:

- Det kan være leger, sykepleiere eller teknikere som trenger basiskunnskap om nevrofysiologi, blant annet på barneavdelingen, ved henvisninger fra psykiatere og nevrografi innenfor ortopedien. Kursene er nyttige for alle som henviser pasienter til nevrofysiologiske undersøkelser. Her får de introduksjonen digitalt og dermed lett tilgjengelig.

illustrasjonsbilde av elektroder på hodet og avlesning på skjerm

Raskere inn i faget

Med denne introduksjonen til basal og klinisk nevrofysiologi ønsker de­ også å speede opp hastigheten på læringen slik at de som har behov for det, kommer raskere inn i faget.

- Både for LIS-leger på OUS og for eksempel for LIS-leger i nevrologi i Tønsberg, Østfold, Skien, altså steder som ikke har nevrofysiologisk seksjon, så kan de lett få tilgang til denne erfaringen og kunnskapen. Det kan gi stor gevinst. Ofte er hospitering en læringsarena for faget, og du skal da lære mye annet også på kort tid. Her er de viktigste temaene systematisert. I tillegg er det tips til hvor du kan lære mer, sier Nilsen.

Tilpasset ulike bakgrunner

Kursene er tilpasset personell med ulik bakgrunn, slik at de kan være nyttige for både leger og helsepersonell med behov for klinisk nevrofysiologisk kompetanse. Teknikere får tildelt mer praktisk rettet informasjon om utførelse av metodene, og LIS i nevrologi og klinisk nevrofysiologi får mer informasjon om teori, muligheter og begrensninger.

Kursene skal hjelpe LIS i nevrologi å oppnå sentrale læringsmål om klinisk nevrofysiologi. For LIS i klinisk nevrofysiologi og teknikere er kursene en felles plattform de kan basere seg på før videre læring.

Til sammen er det fire kursmoduler: Electroencefalografi (EEG), nevrografi, elektromyografi (EMG) og fremkalte responsundersøkelser. Introduksjon til basal og klinisk nevrofysiologi er tilgjengelig via læringsportalen.


Er du pålogget en PC ved OUS? Automatisk innlogging til Læringsportalen.

Er du på mobil eller eksternt? Innlogging Læringsportalen

Dersom du ønsker å ta kursene utenom læringsportalen kan du bruke lenkene under.