Seksjon for klinisk nevrofysiologi (KNF)

Seksjon for klinisk nevrofysiologi utfører ulike nevrofysiologiske undersøkelser som EEG, fremkalte responsundersøkelser, søvnundersøkelser, funksjonstesting av det autonome nervesystemet, tynnfibertester og nevrografi/elektromyografi.

Seksjon for klinisk nevrofysiologi er fordelt på to lokalisasjoner; Rikshospitalet og Ullevål. Ved seksjonen arbeider leger som er spesialister eller er under utdanning i klinisk nevrofysiologi og nevrofysiologi-teknikere.

Vi utfører nesten 8000 undersøkelser hvert år, og er en serviceavdeling som betjener alle avdelingene ved sykehuset, i tillegg til å motta pasienter henvist fra primærhelsetjenesten og andre sykehus.

Kontakt

KNF Rikshospitalet og Ullevål sykehus:

Telefontid: 08:30-11:00 og 12:00-14:00

Slik finner du fram

Oppmøtested

Rikshospitalet:

  • KNF Klinisk nevrofysiologisk laboratorium Rikshospitalet (EEG, EMG). Sognsvannsveien 20, Glassgaten D1b, 1. etasje.

Ullevål sykehus:

  • KNF Klinisk nevrofysiologisk laboratorium Ullevål (EEG, EMG). Kirkeveien 166, Bygg 6, inngang B, 4. etasje.
Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Ullevål sykehus Bygg 6

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Kurs og møter