Ekspertsykehuset

Vil forebygge fall med sensormatte i sengen

Fall kan ha svært alvorlige konsekvenser for pasienter. Målet med sensormatter er å redusere skader og bedre pasientsikkerheten.

Bilde av Hilde Hammer og Cornelia Ramse som holder diplom
Fagutviklingssykepleier og prosjektleder Cornelia Ramse (t. h) er en av årets vinnere av innovasjonskonkurransen ved innovasjonsenheten i Teknologi- og innovasjonsklinikken ved OUS. Her sammen med spesialutdannet sykepleier Hege Hammer.

Tekst: Cornelia Ramse, fagutviklingssykepleier, nevrologisk sengepost, Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus. Foto: OUS

Disse sengemattene vil sannsynligvis kunne forebygge fall og dermed redusere skader og bedre pasientsikkerheten. Et fall kan ha svært alvorlige konsekvenser for pasienten. I tillegg tror vi effektene vil være positive for oss ansatte. Hvis pasienter faller, er det lett å kjenne på dårlig samvittighet og tenke: hva om jeg gikk inn til pasienten litt før, kunne jeg da ha forebygget fallet? Jeg tror enhver sykepleier kan kjenne seg igjen i disse følelsene. Stresset vi kan kjenne på når vi er opptatt hos én pasient og lurer på om pasienten i naborommet er trygg. 

Registrerer tr​ykkforskjell

Dette prosjektet går altså ut på at vi skal teste sensormatter i sengene. Sensormattene registrerer trykkforskjell når pasienten setter seg opp i sengen og utløser så en alarm. Dermed kan sykepleieren raskt komme til pasientene og nå inn til disse før de har trådt ut av sengen. Slik kan vi forebygge fall. 

Denne typen teknologi har blitt testet ut av Helse Nord, og rapporten deres som handler om fallforebygging i sykehus ved hjelp av teknologi, viser at 58% av pleiepersonalet som var med i prosjektet, rapporterer at de har forebygget fall på sin vakt ved hjelp av disse sengemattene.

Nevrologisk sengepost på Ullevål skal nå gjennomføre prosjektet. Det vil bestå av en systematisk registrering av fall før bruk av sensormatter, test av sensormatter med fortsatt registrering av fall og til slutt evaluering av effekter. 

På sengeposten har vi allerede fokus på fallfare. En innarbeidet rutine er at vi screener alle nye pasienter for dette, og deretter iverksetter vi individuelle tiltak. Men til tross for gode rutiner, har det vært utfordrende å forhindre alle fall. ​

Reduserer kostnader på fl​​ere områder

Å forebygge fall kan redusere kostnader på flere områder i helsetjenesten. Et enkelt hoftebrudd kan ha store kostnader når vi regner med operasjon, rehabilitering og oppfølging av pasienten. Det første året etter et hoftebrudd er beregnet til å koste samfunnet i gjennomsnitt 500. 000 kroner per pasient. 

I tillegg tror vi at vi kan redusere behovet for personell lokalt på sengeposten. Dette fordi vi ofte vurderer pasientens behov for fastvakt ut i fra fallfare og kognitive symptomer. 

Det aller viktigste er å bedre pasientsikkerheten, da et fall som nevnt kan ha svært alvorlige konsekvenser for pasientene. For å gjennomføre dette prosjektet er vi en arbeidsgruppe med sykepleiere. Alt til pasientens beste. ​

Om innovasjonskonkurransen: Gjennom innovasjonskonkurransen får kreative og nysgjerrige ansatte mulighet til å vise fram sine innovative prosjekter. Hvert år meldes innovative ideer, som kan bidra til framtidens helsetjeneste, inn på idépoliklikken. Innovasjonskonkurransen er en av sykehusets egne tilskuddsmidler for innovative prosjekter, og en fagjury kårer vinnerne.​

Les mer​​

Sist oppdatert 07.08.2023