Flerregional behandlingstjeneste for dyp hjernestimulering

Flerregional behandlingstjeneste for dyp hjernestimulering (DBS) ved Parkinsons sykdom er en behandlingstjeneste som er delt mellom Oslo universitetssykehus (OUS) og St. Olavs Hospital i Trondheim.

​Behandlingen består i en avansert plassering av små elektroder i dype hjernestrukturer som kan lindre pasientenes plager og bedre deres funksjonsnivå. En liten stimulator lokalisert under huden styrer impulsene, og kan trådløst programmeres av nevrolog for best mulig effekt. 

Utredning og behandling gjøres i tett samarbeid mellom nevrologer og nevrokirurger og krever spesialkompetanse. For å sikre kvalitet og tilnærmet lik tilgjengelighet er tjenesten sentralisert i én flerregional behandlingstjeneste. ICD 10; G20, G40.1, G40.2, G40.3, G40,4, G40.8, C71.2 og Q04.8 Det vises til egne henvisningskriterier. Dyp hjernestimulering ved Parkinsons sykdom er lokalisert til Oslo universitetssykehus (OUS) og St. Olavs Hospital i Trondheim. DBS for andre tilstander er lokalisert til OUS.

Kontakt oss

Se avdelingssider

Henvisninger

Oslo universitetssykehus sentrale henvisningsmottak

Sist oppdatert 14.09.2022