Ekspertsykehuset

Vanskelig å diagnostisere nervesmerter i føtter

En ny studie viser at verktøy som ofte benyttes for å diagnostisere nervesmerter ikke presterer godt nok i den aller største pasientgruppen – pasienter med små nerveskader i føttene.

To hender som holder rundt en fot. Det stråler ut av foten.
Illustrasjonsbilde fra Shutterstock

​Tekst: Øystein Dunker, stipendiat ved FOU Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: OUS, UiO og Shutterstock.

Det kan være svært vanskelig å skille mellom nerverelaterte smerter og andre typer smerter. Dette er problematisk fordi behandlingen er helt forskjellig, for eksempel vil ikke vanlige smertestillende medisiner ha god effekt.

Bilde av Øystein Dunker
Bilde av Kristian Bernhard Nilsen

Øystein Dunker, stipendiat og Kristian Bernhard Nilsen, hovedveileder. Foto: UiO/OUS

Stort omfang​​​

Flere hundre millioner mennesker har utviklet eller vil utvikle små nerveskader i føttene i løpet av livet, også kjent som polynevropati. Polynevropati er en av de ledende årsakene til nervesmerter i verden. 

I tillegg medfører sykdommen ofte symptomer som nedsatt følelse i huden, nummenhet og følelse av å ha puter under føttene, og føleforstyrrelser som stikking, prikking eller kløe. Det er også vanlig med kraftnedsettelser i musklene som nervene går til.

Mengden pasienter gjør at det er et stort behov for enkle diagnostiske verktøy som kan benyttes også utenfor sykehusene.

Behov for nye ve​​rktøy​​​

I en ny studie fra Oslo universitetssykehus ser det ut til at tre av de mest brukte verktøyene for å diagnostisere nervesmerter er for lite treffsikre blant pasienter med polynevropati.

Nærbilde av en hånd som skriver med en penn. Pennen huker av i bokser.

Spørreskjemaer ble brukt i studien. Foto: Shutterstock.

​Verktøyene strever både med å identifisere pasientene med nervesmerter, og med å skille de som har nervesmerter fra de som har andre typer smerter i føttene.

Et av de viktigste funnene er at vanlige symptomer på polynevropati kan lure verktøyene. Ofte vil symptomer som nummenhet, kribling, stikking eller prikking tolkes som tegn på at smertene skyldes nerveskade, men dette er samtidig blant de mest vanlige symptomene på polynevropati – også for dem uten smerter.

Vi behøver faktisk å utvikle nye diagnostiske verktøy som tar høyde for at disse symptomene er så vanlige.

Landsdekkende studie​

Studien foregikk over flere år ved universitetssykehusene i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø.

Pasienter med smerter i føttene som ble henvist til sykehus for undersøkelse ble spurt om å fylle ut painDETECT, The Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs og Doleour Neuropathique 4, sistnevnte i samråd med legen på sykehuset. Resultatet fra disse skjemaene ble deretter sammenliknet med en omfattende legeundersøkelse for polynevropati og nervesmerter.

Les mer​

Sist oppdatert 07.08.2023