Informasjonsfilm om brukermedvirkning i helseforskning

Det er i dag krav til brukermedvirkning i forskningen, men det er behov for mer informasjon om hva det innebærer. Hva er brukermedvirkning i forskning, hvorfor er det nyttig og hvordan kan det gjøres?

En tegning av en hjerne med masse ansikter plassert i et nettverk. Under står teksten "Brukermedvirkning i helseforskning forklart av FORMI" og OUS sin logo.

Illustrasjon: FORMI

Det er stadig et behov for å forklare brukermedvirkning i forskning​ på en enkel og oversiktlig måte, derfor kommer nå den animerte informasjonsfilmen: Brukermedvirkning i helseforskning, forklart av FORMI.

Bruk den og del den gjerne i sammenhenger der det er behov for en enkel innføring i hva brukermedvirkning i forskning er. Filmen gir informasjon til forskere, helsepersonell, pasienter og pårørende.

Filmen er utarbeidet av Forsknings og formidlingsenheten for Muskelskjeletthelse (FORMI) i samarbeid med EUPATI og Rådet for Muskelskjeletthelse. Finansiert av Stiftelsen Dam og produsert av Trist & Traurig.

Les mer om FORMI og deres modell for brukermedvirkning, samt både blogginnlegg som er skrevet om brukermedvirkning i forskning og relevante e-læringskurs i brukermedvirkning.

Sist oppdatert 16.03.2023