Ekspertsykehuset

Ny pumpebruk: Frihet for pasienten og frigjøring av tid for sykepleier

Ortopedisk klinikk og Medisinsk klinikk går sammen for å teste ut om de kan bruke CADD Solis pumper på nye måter og for flere pasientgrupper.

Bilde av Sasa og Ingvild.
Spesialrådgiver og intensivsykepleier Sasa Katadzic (t. h) er en av årets vinnere av innovasjonskonkurransen ved innovasjonsenheten i Teknologi- og innovasjonsklinikken ved Oslo universitetssykehus. Her med fagutviklingssykepleier Ingvild Omdal Erichsen.

Tekst av: Sasa Katadzic, Spesialrådgiver og intensivsykepleier, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus. Foto: Oslo universitetssykehus.

CADD Solis er en bærbar elektronisk infusjonspumpe. Enkelte norske sykehus har allerede tatt i bruk CADD Solis pumper til å levere antibiotika til pasienter som skal ha langvarig behandling. Flere av pasientene er utskrevet fra sykehusene på et tidligere tidspunkt, og behandlingen fortsetter i pasientens hjem. Dette frigjør sengekapasiteten på sykehusene, og pasientene er også fornøyd med tilbudet. Det viser seg at pasienten får et mer aktivt liv i sitt eget hjemmemiljø, og dette fremmer helbredelsen og rehabiliteringen. 

​Vi har tro på at ved å ta i bruk pumpen, kan den spare betydelig med tid for sykepleieren i arbeidshverdagen. Hvis pumpen blir et nyttig redskap for behandling av inneliggende pasienter i sykehuset, vil vi videreutvikle metoden slik at den også kan tilbys pasienter i hjemmesykehus. Det betyr at enkelte pasienter faktisk kan skrives ut fra sykehuset på tidligere tidspunkt enn de kan i dag.

Vi ønsker også at Oslo universitetssykehus i fremtiden skal kunne tilby denne type behandling for enkelte pasientgrupper hjemme, men noen forhold må avklares før vi kan konkludere med at metoden er egnet for pasientgrunnlaget vi har her på sykehuset. ​

Ortopedisk og Medisinsk klinikk har ulikt pasientgrunnlag og kan fungere godt som test for om metoden er nyttig og trygg. For at gjennomføringen av behandlingen skal skje på en trygg og god måte for pasienten, ønsker vi å starte med å bruke pumpene på inneliggende pasienter – uavhengig av diagnose, lengde på behandlingen eller om de skal kunne bruke dette i hjemmemiljøet sitt. 

​Nå erstatte​​​r vi sykepleieren med en pumpe!

Nei da, det er ikke sånn at en pumpe klarer å overta alle oppgaver som en sykepleier utfører når de administrerer antibiotika. Men når en pasient skal behandles med antibiotika fire ganger i døgnet, er det sykepleieren som må tilberede alle dosene like før dette administreres. 

Sykepleieren må deretter gå inn til pasienten for koble inn og starte antibiotika, og når infusjonen er ferdig, må sykepleieren tilbake for å ta dette ned og koble fra pasienten. 

Når CADD Solis pumpen anvendes er pumpen programmert til å administrere disse 4 dosene til angitte tider gjennom døgnet. I praksis vil sykepleieren bare trenge «å henge opp» en gang i døgnet og ta ned kun én gang når alle døgndosene er levert. 

​Pumpen bidrar at pasienten sover godt o​​m natta

Når en pasient skal motta fire antibiotikadoser i døgnet, vil første og siste dose gis klokken 6 og 24. De fleste av oss sover på disse tidspunktene. Når sykepleieren må gå inn på pasientrommet for å henge opp antibiotika, blir pasienten vekket. En annen gevinst er at pasienten ikke blir bundet til intravenøsstativ og kan bevege seg fritt rundt med pumpe i en veske. 

bilde av infusjonspumpen Cadd Solis

Bilde av infusjonspumpen.

Så hva gjenstår f​​ør vi starter? 


Vi har fått uvurderlig hjelp av far​masøyter og sykehusapoteket til faglig å vurdere hvilke antibiotikatyper som egner seg til denne metoden. Vi er avhengig av at antibiotikaene kan blandes i en pose som har holdbarhet i 24 timer. Kloksacillin er en antibiotikatype som blir mye brukt, og nå utføres det målinger for å bekrefte at den er stabil i 24 timer. Andre typer er allerede godkjent, og prosjektet vårt har allerede bidratt med at sykehusets-blandekort er blitt oppdatert med ny kunnskap om blandeforhold og holdbarhet. 

Økonomi kan alltid være viktig for å starte med nye prosjekter. Vi mangler pumper som skal testes ut, men foreløpig har vi fått låne noen pumper fra produsenten, og prosjektet er allerede en av vinnerne av innovasjonskonkurransen. Dette kommer veldig godt med, og vi gleder oss til å fortsette å utvikle tjenesten til pasientenes beste.

Om innovasjonskonkurransen: Gjennom innovasjonskonkurransen får kreative og nysgjerrige ansatte mulighet til å vise fram sine innovative prosjekter. Hvert år meldes innovative ideer, som kan bidra til framtidens helsetjeneste, inn på idépoliklikken. Innovasjonskonkurransen er en av sykehusets egne tilskuddsmidler for innovative prosjekter, og en fagjury kårer vinnerne. ​

Sist oppdatert 16.05.2024