Pasientkurs

Hjerneslag, mestringskurs

Kurs for deg som har gjennomgått hjerneslag og dine pårørende. Kurset har som mål å gi relevant informasjon om hvordan en kan ivareta egen helse, takle og leve med utfordringer som kan oppstå i etterkant av hjerneslaget

Passert
14.
april
2023
4 dager
 1. 14. apr. 2023, 11:00 - 14:00
 2. 21. apr. 2023, 11:00 - 14:00
 3. 28. apr. 2023, 11:00 - 14:00
 4. 05. mai 2023, 11:00 - 14:00

Tid og sted

Når

 1. 14. apr. 2023, 11:00 - 14:00
 2. 21. apr. 2023, 11:00 - 14:00
 3. 28. apr. 2023, 11:00 - 14:00
 4. 05. mai 2023, 11:00 - 14:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Påmelding

Frist for påmelding: 05. apr. 2023

Kurset krever henvisning fra lege, og du må melde deg på.

Henvisning er ikke nødvendig hvis du ble påmeldt kurset da du var inneliggende eller henvist fra lege på poliklinikk. Du kan ta med en pårørende, gi beskjed om dette ved påmelding.

Henvisningen kan sendes elektronisk eller pr post til:

Geriatrisk avdeling

Enhet for Dagbehandling

Postboks 4956 Nydalen

0424 Oslo

Merk henvisningen "Mestringskurs slag"

Når henvisning er mottatt vil du få invitasjon til kurset når det blir satt opp. Du vil få utfyllende informasjon om dager og sted i invitasjonsbrevet.

Kurset koster en egenandel.


Kurset er gruppebasert og går over fire dager à 2,5 til 3 timer. Når du melder deg på, melder du deg på alle dagene. Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk som foreleser om ulike temaer. Du vil også møte brukerrepresentanter som forteller om sine erfaringer og sin forening. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre deltagerne.

Dag1:

 • Medisinske forhold etter slaget v/lege
 • Presentasjon av foreningene (se lenger ned på siden)

Dag 2:

 • Skjulte vansker og utfordringer i hverdagen etter hjerneslaget v/ ergoterapeut
 • Hvilke muligheter og rettigheter har jeg etter hjerneslaget? v/sosionom

Dag 3:

 • Fysisk trening etter hjerneslaget v/ fysioterapeut
 • Anbefalt kosthold til slagrammede med og uten svelgevansker v/klinisk ernæringsfysiolog og logoped

Dag 4:

 • Kommunikasjon etter hjerneslaget v/ representant fra Afasiforeningen
 • Følelser, selvbilde og samliv v/ psykolog
Se brosjyre for flere opplysninger:  

 

Vi tar forbehold om eventuelle endringer.

Læringstilbudet er utviklet i et samarbeid mellom Afasiforeningen i Oslo, Slagrammedes forening i Oslo, Enhet for rehabilitering og Lærings- og mestringssenteret i Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus.


 


 


 

Kontakt

Relevante behandlinger